Zahtjevi za jamstvo su se zaprimali do 31. 12. 2021.

 

Izdavanje državnih jamstava u ime i za račun RH za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

Jamstvo pokriva najviše 90% ili 100% glavnice pojedinačnog kredita, ovisno o mjeri.