Drugi kontakti

SEKTOR KREDITIRANJA

Suzana Laušin-Katanec, direktorica

kreditiranje(at)hbor.hr

 

PODRUČNI UREDI

Vesna Bartolović Stančić, voditeljica područnog ureda (Rijeka)

hbor-rijeka(at)hbor.hr

 

Boris Čagalj, voditelj područnog ureda (Osijek)

hbor-osijek(at)hbor.hr

 

Draženka Draženović Kostelac, voditeljica područnog ureda (Gospić)

hbor-gospic(at)hbor.hr

 

Mira Krneta, voditeljica područnog ureda (Split)

hbor-split(at)hbor.hr

 

Tomislav Marković, voditelj područnog ureda (Varaždin)

hbor-varazdin(at)hbor.hr

 

Cinzia Zubin, voditeljica područnog ureda (Pula)

hbor-pula(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ZA VELIKA PODUZEĆA I GRUPE

Nikola Ključariček, rukovoditelj

nkljucaricek(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Ivana Šeketa, rukovoditeljica

iseketa(at)hbor.hr

Odjel za mikro poduzetnike

Mirela Đuran, voditeljica

mduran(at)hbor.hr

Odjel za mala poduzeća

Ivana Grahovac, voditeljica

igrahovac(at)hbor.hr

Odjel za srednja poduzeća

Marina Jurašin, voditeljica

mjurasin(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ZA POSLOVANJE S BANKAMA, FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA I JEDINICAMA LOKANE SAMOUPRAVE

Mario Perić, rukovoditelj

mperic(at)hbor.hr

Odjel za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave

Senka Jurković, voditeljica

sjurkovic(at)hbor.hr

Odjel za poslovanje s bankama

Zoran Babić, voditelj

zbabic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ZA RESTRUKTURIRANJA

Juraj Pitlović, rukovoditelj

jpitlovic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ZA PROJEKTNA FINANCIRANJA

 

 

Služba izvješćivanja

Vlatka Ivezić, voditeljica

vivezic(at)hbor.hr

 

SEKTOR SREDSTAVA

Marijana Kolić, direktorica

mkolic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA RIZNICE

Tibor Szabo, rukovoditelj

tszabo(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA FINANCIRANJA

Harun Tanković, rukovoditelj

htankovic(at)hbor.hr

Odjel posebnog financiranja

Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica

zkolenc(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA TRANSAKCIJSKOG BANKARSTVA

Odjel korespondentnog bankarstva

Suzana Vulin, voditeljica

svulin(at)hbor.hr

 

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Marin Pranjić, direktor

mpranjic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Renata Ivanjko, rukovoditeljica

rivanjko(at)hbor.hr

Odjel plana i analize

Ilka Tonković, voditeljica

itonkovic(at)hbor.hr

Odjel izvješćivanja

Mirjana Juras, voditeljica

mjuras(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA RAČUNOVODSTVA

Petra Maltar, rukovoditeljica

pmaltar(at)hbor.hr

Odjel glavne knjige

Brankica Gović, voditeljica

bgovic(at)hbor.hr

  

SEKTOR PRAVNIH POSLOVA I NABAVE

 

DIREKCIJA PRAVNE PODRŠKE KREDITIRANJU I INFORMIRANJU

Nenad Kalajdžić, rukovoditelj

nkalajdzic(at)hbor.hr

Odjel pravne podrške kreditiranju

Tihana Poljak, voditeljica

tpoljak(at)hbor.hr

Odjel pravne podrške informiranju

Branka Bišćan, voditeljica

bbiscan(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA PRAVNE PODRŠKE POSEBNOM FINANCIRANJU I NAPLATI POTRAŽIVANJA

Maja Baričević, rukovoditeljica

mbaricevic(at)hbor.hr

Odjel pravne podrške posebnom financiranju

 

Odjel pravne podrške naplati potraživanja

Tomislav Vlašić, voditelj

tvlasic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA NABAVE

Ivan Vrdoljak, rukovoditelj

ivrdoljak(at)hbor.hr

 

SEKTOR ANALIZA

Ante Artuković, direktor

aartukovic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA KREDITNIH ANALIZA

Ante Pavković, rukovoditelj

apavkovic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA RIZIČNIH PLASMANA

Danijel Matijević, rukovoditelj

dmatijevic(at)hbor.hr

Odjel za mikro i male poduzetnike

Tina Bago, voditeljica

tbago(at)hbor.hr

Odjel za srednja i velika poduzeća

Ozren Gamulin, voditelj

ogamulin(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ANALIZE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA

Mirela Mioč, rukovoditeljica

mmioc(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA TEHNIČKIH ANALIZA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Branimir Grgat, rukovoditelj

bgrgat(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA INVESTICIJSKOG  NADZORA

Kristian Jukić, rukovoditelj

kjukic(at)hbor.hr

 

SEKTOR INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Tihomir Jakšić, direktor

tjaksic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA APLIKATIVNE PODRŠKE

Damir Kipčić, rukovoditelj

dkipcic(at)hbor.hr

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Siniša Krnjak, voditelj

skrnjak(at)hbor.hr

Odjel razvoja aplikacija

Hrvoje Mance, voditelj

hmance(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA SISTEMSKE, KORISNIČKE I OPERATIVNE PODRŠKE

Dean Narandžić, rukovoditelj

dnarandzic(at)hbor.hr

Odjel sistemske podrške

Tomislav Ježić, voditelj

tjezic(at)hbor.hr

Odjel korisničke i operativne podrške

Goran Kranjčec, voditelj

gkranjcec(at)hbor.hr

 

SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE

 

DIREKCIJA ODRŽAVANJA I STJECANJA IMOVINE

Jadranka Sabljak, rukovoditeljica

jsabljak(at)hbor.hr

Odjel održavanja imovine

Milan Pezelj, voditelj

mpezelj(at)hbor.hr

Odjel stjecanja imovine

 

DIREKCIJA LOGISTIKE

Andrej Tolušić, rukovoditelj

atolusic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA

Ivka Kardum, rukovoditeljica

ikardum(at)hbor.hr

Odjel analitičkog knjigovodstva poslova kreditiranja

Sandra Antonić Novaković, voditeljica

santonic(at)hbor.hr

Odjel prisilne naplate potraživanja

Katarina Težak Lojić, voditeljica

ktezak(at)hbor.hr

Odjel analitičkog knjigovodstva poslova riznice, zaduženja i garancija

Mirna Ivanović, voditeljica

mbangoura(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA PODRŠKE KREDITIRANJU

Maja Soldo Majstorović, rukovoditeljica

msoldo(at)hbor.hr

Odjel kreditne administracije

Katarina Radunić, voditeljica

kradunic(at)hbor.hr

 

SEKTOR STRATEGIJE

Gordan Kuvek, direktor

gkuvek(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA ULAGANJA

Marija Jerkić, rukovoditeljica

mjerkic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA RAZVOJA I UPRAVLJANJA PROIZVODIMA

Danijela Maršić Peica, rukovoditeljica

dmarsic(at)hbor.hr

Odjel upravljanja proizvodima

Andrea Milić, voditeljica

amilic(at)hbor.hr

Odjel razvoja kreditnih proizvoda

 

DIREKCIJA EU FONDOVA I FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Marina Marasović, rukovoditeljica

mmarasovic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA POSLOVNIH KOMUNIKACIJA I MARKETINGA

Iva Saraga, rukovoditeljica

isaraga(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Jadranka Mršić Hebrang, rukovoditeljica

jmrsic(at)hbor.hr

 

SEKTOR UPRAVLJANJA RIZICIMA

Sanja Gorup Šklebar, vd direktorica

sgorup(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA STRATEŠKOG KREDITNOG RIZIKA

 

DIREKCIJA KONTROLE PLASMANA

Predrag Vidović, rukovoditelj

pvidovic(at)hbor.hr

 

DIREKCIJA RIZIKA LIKVIDNOSTI, TRŽIŠNIH I OPERATIVNIH RIZIKA

Odjel rizika likvidnosti i tržišnih rizika

Boris Sambolić, voditelj

bsambolic(at)hbor.hr

 

OSIGURANJE IZVOZA

Martina Jus, direktorica sektora nadležnog za osiguranje izvoza i međunarodnu i izvoznu strategiju

mjus(at)hbor.hr

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Gabrijela Kupanovac, voditeljica

gkupanovac(at)hbor.hr

Odjel srednjoročno-dugoročnog osiguranja

Branka Perišić, voditeljica

bperisic(at)hbor.hr

Odjel odšteta i regresnih naplata

Ante Alić, voditelj

aalic(at)hbor.hr

 

MEĐUNARODNA I IZVOZNA STRATEGIJA

Martina Jus, direktorica sektora nadležnog za osiguranje izvoza i međunarodnu i izvoznu strategiju

mjus(at)hbor.hr

 

Maja Jurić, rukovoditeljica

mjuric(at)hbor.hr

 

UNUTARNJA REVIZIJA

Željko Franić, rukovoditelj

zfranic(at)hbor.hr

 

LJUDSKI POTENCIJALI

Ana Popović, rukovoditeljica Ljudskih potencijala

apopovic(at)hbor.hr

 

URED ZA USKLAĐENOST, SPNFT, INFORMACIJSKU SIGURNOST I POTPORE

Ljerka Kisić Nikolić, voditeljica funkcije praćenja usklađenosti

ljkisic(at)hbor.hr

 

Daniel Jojić, voditelj funkcije SPNFT

djojic(at)hbor.hr

 

Ante Tandara, voditelj sigurnosti informacijskog sustava

atandara(at)hbor.hr

 

Marko Maček, voditelj potpora

mmacek(at)hbor.hr

 

URED UPRAVE

Martina Caratan, predstojnica

mcaratan(at)hbor.hr

 

IZVRŠNA DIREKTORICA

Ivana Mahovlić

hbor(at)hbor.hr

 

UPRAVA 

Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave

Josip Pavković, član Uprave

Alan Herjavec, član Uprave

hbor(at)hbor.hr