Investicijski fond Inicijative triju mora

Investicijski fond Inicijative triju mora je fond rizičnog kapitala koji su pokrenule razvojne financijske institucije iz Poljske, Rumunjske, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Slovenije, Bugarske i Hrvatske. Cilj fonda je korištenje raspoloživih sredstava za ulaganje u infrastrukturne projekte kojima se doprinosi sigurnosti i raznolikosti opskrbe energijom, smanjenju emisija i troškova prijevoza, gospodarskoj, društvenoj i digitalnoj povezanosti navedenih zemalja članica EU, te integraciji cjelokupne Europske unije kroz smanjenje razlika u kvaliteti infrastrukture.

HBOR je jedan od ulagatelja u fond, no ne sudjeluje u odabiru poduzeća u koja će fond ulagati.

Investicijski savjetnik Amber Infrastructure Group ocjenjuje prilike za ulaganja fonda i predlaže ulaganja upravljačkim tijelima fonda.

IZNOSI ULAGANJA

Ulaganje u pojedine projekte ili poduzeća iznosi minimalno 30 milijuna eura.

KOME SU SREDSTVA NAMIJENJENA

Sredstva su namijenjena za provedbu projekata iz sektora energetike, prometa i digitalne infrastrukture kojima je potrebno financiranje za razvoj i izgradnju.
Projekti bi trebali biti spremni za početak provedbe i izgradnju željene infrastrukture. Ovisno o naravi projektne ideje fond može razmatrati i projekte u drugim fazama realizacije (inovativni projekti koji se nalaze u ranijim fazama razvoja projektne ideje ili postojeće projekte koji iziskuju značajna dodatna ulaganja).

KOME SE PODUZETNICI MOGU OBRATITI

e-mail adresa: 3siif@amberinfrastructure.com
web adresa: https://3siif.eu/
https://www.amberinfrastructure.com/our-funds/three-seas-initiative-investment-fund/