HBOR Izvješće o provedenom postupku Javnog nadmetanja za kupnju dionica u vlasništvu HBOR-a
Temeljem Odluke Uprave od 26. 7. 2019. HBOR je objavio postupak Javnog nadmetanja za kupnju dionica 55.000 komada povlaštenih dionica trgovačkog društva Metal-Sint Oklaj d.d., Put Sintala 4, Oklaj, OIB: 82366234994 u vlasništvu HBOR-a u dnevnim novinama Jutarnji list, Večernji list i Slobodna Dalmacija te na web stranicama HBOR-a.

Za kupnju dionica dostavljena je jedna valjana ponuda te je 9. 9. 2019.  održan postupak Javnog nadmetanja u kojem su predmetne dionice prodane.