Popis sjednica Nadzornog odbora HBOR-a, 2015. godina
145. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 28. siječnja 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Prijedlog za izdavanje garancija za povrat avansa – izvoznik,

2. Prijedlog za postupanje u predstečajnoj nagodbi,

3. Razno.

 

146. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 9. veljače 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Informacija o aktivnostima HBOR-a u 2014. godini te planu aktivnosti u 2015. godini,

3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“ Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb,

4. Prijedlozi odobrenja okvirnih kredita za sljedeće korisnike:

1. VB leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing Zagreb,

1. UniCredit Leasing Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za leasing Zagreb,

1. PBZ leasing društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga Zagreb,

1. Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb,

5. Prijedlog postupanja po Ugovoru o kreditu,

6. Razno.

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 25. veljače 2015.

DNEVNI RED

1. Prijedlog odobrenja dva kredita za kupnju brodova

 

147. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 9. ožujka 2015.

D N E V N I  R E D

1. Zahtjev za kredit po programu „Trajna obrtna sredstva“
2. Razno.

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 16. ožujka 2015.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog postupanja u predstečajnoj nagodbi,

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Trajna obrtna sredstva“.

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 19. ožujka 2015.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlogu razrješenja i imenovanja predsjednika Uprave HBOR-a.

 

148. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 8. travnja 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Nova proizvodnja“,

3. Informacija o zahtjevu za odobrenje kredita i izmjeni Ugovora o kreditu broj,

4. Informacija o korištenju sredstava avansa temeljem izdanih kontragarancija za povrat avansa,

5. Prijedlog smanjenja iznosa kredita, promjene namjene, produljenja roka korištenja i izmjene Odluke Uprave i Odluke Nadzornog odbora po Ugovoru o kreditu,

6. Prijedlog postupanja u predstečajnoj nagodbi,

8. Prijedlog izmjene osiguranja okvirnog kredita za PBZ leasing d.o.o.,

10. Izvješće o izravno odobrenim kreditima,

11. Prijedlog izmjene Odluke o odobrenju kredita,

12. Ponuda Europske investicijske banke za zajam za financiranje projekta,

13. Informacija o urednosti otplate u okviru Operativnih programa HBOR-a za financiranje poljoprivrede,

16. Informacija o usvojenom postupanju vezano uz mogućnost prihvaćanja EU granta kao vlastitog učešća klijenta prilikom financiranja EU projekata direktnim plasmanima HBOR-a,

17. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2014. godinu,

27. Informacija o djelatnostima krajnjih korisnika po kreditima odobrenim putem banaka,

31. Izvještaj o stanju portfelja po poslovima osiguranja izvoza na dan 31.12.2014.,

35. Razno.
Točke 7., 9., 14., 15., 18.-26., 28.-30., 32.-34. Izvješća, prijedlozi i informacije

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 5. svibnja 2015.

DNEVNI RED

1. Prijedlog za davanje suglasnosti na konačnu odluku o ulaganju.

 

149. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 7. svibnja 2015.

D N E V N I R E D

 

1. Informacija za razmatranje daljnjeg postupanja po zahtjevu za odobrenje kredita i izmjeni po Ugovoru o kreditu,

2. Razno.

 

150. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 14. svibnja 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Nerevidirani skraćeni konsolidirani financijski izvještaji HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine,

3. Prijedlog odobrenja kredita po programima kreditiranja „Zaštita okoliša“ i „Nova proizvodnja“ Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb,

4. Prijedlog odobrenja kredita za kupnju dva nova broda koji se grade u kineskom brodogradilištu,

5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kredit kupcu“,

6. Prijedlog za izdavanje garancija za povrat avansa za izvoznika,

7. Informacija o zahtjevu za kredit,

8. Prijedlog reprograma po Ugovoru o kreditu,

9. Prijedlog odobrenja okvirnih kredita poslovnim bankama,

10. Prijedlog ukidanja ograničenja u kreditiranju djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću i javnobilježničke djelatnosti,

11. Prijedlog o daljnjem postupanju vezanom za inicijativu osnivanja zajedničkog slovensko-hrvatskog mezzanine fonda,

13. Informacija o odbijenim i vraćenim zahtjevima za kredit HBOR-a u 2014. godini,

15. Izvješće o izravno odobrenim kreditima,

19. Razno.
Točke 12., 14., 16.-18. Izvješća, prijedlozi i informacije

 

151. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 20. svibnja 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Prijedlog odobrenja zahtjeva za kredit,

2. Prijedlog odobrenja kredita,

3. Razno.

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 7. srpnja 2015.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog za izmjenu uvjeta odluke o odobrenju kredita.

 

152. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 23. srpnja 2015.

D N E V N I  R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Nova proizvodnja“,

3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“,

4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“,

5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“,

6. Prijedlog izmjene Odluke Uprave i Informacija o procjeni instrumenata osiguranja sukladno Odluci Uprave,

7. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kreditiranje EU projekata javnog sektora“,

8. Ponuda Europske investicijske banke za zajam,

9. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“,

10. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“,

11. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“,

12. Prijedlog za postupanje u predstečajnoj nagodbi,

13. Prijedlog odobrenja okvirnih kredita za korisnike kredita: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo,

14. Prijedlog za izdavanje garancija za povrat avansa i za dobro izvršenje posla,

16. Izvješće o izravno odobrenim kreditima,

21. Prijedlog usvajanja pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR),

22. Informacija o postupanju u projektu,

23. Informacija o projektu izgradnje i opremanja medicinsko-kirurškog centra,

24. Informacija o statusu odobrenih garancija,

26. Razno.
Točke 15., 17.-20., 25. Izvješća i informacije

 

Poziv na pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 4. kolovoza 2015.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“.

 

Poziv na pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 28. kolovoza 2015.

DNEVNI RED

 

1. Izvještaji,

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu “Priprema izvoza” Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb,

3. Prijedlog izmjene Odluke Uprave.

 

Poziv na pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 16. rujna 2015.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura“

3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“

4. Prijedlog izmjene Odluke Uprave o odobrenju kredita

5. Prijedlog izmjene Odluke Uprave

 

153. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 30. rujna 2015.

D N E V N I R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Infrastruktura – Kreditna linija za financiranje vodoopskrbe i odvodnje na području RH“,

3. Informacija o prenamjeni sredstava po Ugovoru o kreditu,

4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“,

5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“ Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb,

6. Prijedlog odobrenja kredita (izravni kredit i kredit preko Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka),

7. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita po programu „Turizam“,

8. Prijedlog odobrenja okvirnog kredita za korisnika Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

9. Prijedlog odobrenja okvirnog kredita za Raiffeisen leasing d.o.o., Zagreb,

10. Prijedlog povećanja okvirnog kredita za korisnika kredita UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb,

11. Prijedlog odobrenja povećanja okvirnih kredita za VB leasing d.o.o., Zagreb i Erste Steiermärkische S-leasing d.o.o., Zagreb,

12. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice“,

13. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Restrukturiranje“ i Modelu podjele rizika – VP, prema zahtjevu Raiffeisenbank Austria d.d.,

14. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Trajna obrtna sredstva“ Podravskoj banci d.d., Koprivnica,

15. Prijedlog izmjene uvjeta Odluke o odobrenju kredita,

16. Prijedlog izdavanja garancije za povrat avansa,

17. Prijedlog izdavanja garancije za povrat avansa,

18. Prijedlog reprograma kredita odobrenog po Programu razvoja gospodarstva, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

19. Prijedlog zaključenja Dodataka Ugovorima o kreditu,

20. Prijedlog reprograma po Ugovorima o kreditu i otpis naknade za obradu kreditnog zahtjeva po Ugovoru o kreditu,

21. Prijedlog reprograma i neprihvaćanja smanjenja kamatne stope po Ugovoru o kreditu,

23. Izvješće o izravno odobrenim kreditima,

25. Razno.
Točke 22., 24. Informacije i prijedlozi

 

154. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 29. listopada 2015.

D N E V N I R E D

 

1. Otvaranje sjednice,

5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“,

6. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“,

7. Prijedlozi za izdavanje garancije za povrat avansa,

8. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Trajna obrtna sredstva“ Kreditnoj banci Zagreb,

9. Prijedlog odobrenja kredita (izravni kredit HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb),

10. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Restrukturiranje“ i Modelu podjele rizika – VP, prema zahtjevu Raiffeisenbank Austria d.d.,

11. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Zaštita okoliša“,

12. Prijedlog izmjene Odluke o odobrenju kredita,

13. Informacija o sastanku s predstavnicima Grčke obalne straže s prijedlogom daljnjeg postupanja,

14. Prijedlog povećanja okvirnih kredita za Zagrebačku banku d.d., Zagreb, Privrednu banku Zagreb d.d., Zagreb i Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka,

15. Informacija o očitovanju Ministarstva financija o posebnoj preporuci br. 6. Vijeća EU od 14. srpnja 2015. u vezi s poslovanjem HBOR-a,

17. Izvješće o izravno odobrenim kreditima,

19. Informacija o urednosti otplate kredita u okviru Operativnih programa Vlade RH,

23. Razno.

Točke 2.-4., 16., 18., 20.-22. Izvješća, prijedlozi i informacije

 

155. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 5. studenog 2015.

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odobrenja kredita (izravni kredit HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb)

2. Razno.

 

Pisano izjašnjavanje Nadzornog odbora 14. prosinca 2015.

D N E V N I R E D

 

1. Prijedlog Ugovora o preuzimanju duga – Ugovor o kreditu

 

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljene su informacije za koje ne postoji ograničenje prava na pristup informacijama. Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, HBOR nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Nadzornog odbora.