Sjednice Nadzornog odbora 2021. godine
1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 27. SIJEČNJA 2021. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:

 

1. Prijedlog odluka o sklapanju Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u lnvesticijskom fondu inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske i o provedbi ulaganja u lnvesticijski fond lnicijative triju mora (Three Seas lnitiative lnvestment Fund S.A. SICAV-RAIF, Luksemburg), u ime HBOR-a, a za račun Vlade RH,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku o potpisivanju izmjena i dopuna ugovorne dokumentacije za produženje provedbe Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

 

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 12. VELJAČE 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu, Zabilješke sa 16. sjednice u 2020. godini provedene pisanim izjašnjavanjem i Zabilješke sa 1. sjednice u 2021. godini provedene pisanim izjašnjavanjem,

2. Prijedlog odluke o zaključivanju ugovorne dokumentacije s Ministarstvom turizma i sporta radi provedbe Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Priprema izvoza”,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na veliku izloženost HBOR-a,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije javnog sektora”,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje roka važenja Okvira po Ugovoru o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija,

7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje 2 kredita po programu „Kredit kupcu”,

8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva”,

9. Prijedlog davanja suglasnosti na povećanje iznosa i izmjenu uvjeta odobrenih kredita po programu „ESIF krediti za energetsku učinkovitost”,

15. Razno.

Točke 10. – 14. Izvješća i planovi

 

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 19. OŽUJKA 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „EU projekti”,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva”, klupski kredit OTP banke d.d. i HBOR-a,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije javnog sektora” (izravno i putem Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb unutar klupskog kredita Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka i HBOR-a),

5. Prijedlog za davanje suglasnosti za prodaju i brisanje hipoteke,

8. Razno.

Točke 6. – 7. Informacija i izvješće

 

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 30. TRAVNJA 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu,

2. Prijedlog donošenja Strategije poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020.-2024. (revidirana verzija),

3. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenom s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenja kamatnih stopa po Ugovoru o kreditu zaključenom s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb,

5. Suglasnost na veliku izloženost HBOR-a,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude po programu „Financijsko restrukturiranje” za refinanciranje kredita KfW-a (klupski kredit Hrvatske poštanske banke d.d., Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a) te prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude po programu „lnvesticije javnog sektora” (klupski kredit Hrvatske poštanske banke d.d. i HBOR-a),

7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita,

8. Prijedlog davanja suglasnosti na prihvaćanje nagodbe s dužnikom po Ugovoru o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija,

9. Prijedlog sklapanja Ugovora o jamstvu pod Pan-europskim jamstvenim fondom nastalim kao odgovor na COVID-19 između Europskog investicijskog fonda i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

10. Prijedlog sklapanja Ugovora o garanciji s Europskom investicijskom bankom,

15. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2020. godinu,

18. Razno.

Točke 11. – 14., 16. – 17. Prijedlozi i izvješća

Dopuna:

Prijedlog davanja suglasnosti na prodaju kreditnih potraživanja i produljenje roka važenja Okvira po Ugovoru o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija.

 

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 24. LIPNJA 2021. GODINE

 

DNEVNI  RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

4. lnformacija o odobrenju kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera“,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita po programu „lnvesticije javnog sektora“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb,

10. Nerevidirani Skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.,

12. Razno.

Točke 6. – 9., 11. – Izvješća

 

6. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 14. SRPNJA 2021. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:

 

1. Prijedlog davanja suglasnosti Erste&Steiermärkische banci d.d., Rijeka za postupanje u procesu glasanja o stečajnom planu.

 

7. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 27. SRPNJA 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu i Zabilješke sa 6. sjednice u 2021. godini provedene pisanim izjašnjavanjem,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu zaključenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje roka važenja Okvira za izdavanje domaćih činidbenih garancija,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i prijedlog davanja suglasnosti za povećanje iznosa okvirnog kredita za obrtna sredstva, korisnik SBERBANK d.d., Zagreb,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnih kredita za Porsche Leasing d.o.o., Zagreb, PBZ-Leasing d.o.o., Zagreb, Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Unicredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb,

7. Razno.

Točka 6. –  Izvještaj

 

8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 31. KOLOVOZA 2021. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:

 

1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva“.

 

9. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 28. RUJNA 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu i Zabilješke s 8. sjednice u 2021. godini provedene pisanim izjašnjavanjem,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije privatnog sektora“,

3. Suglasnost za veliku izloženost HBOR-a,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije javnog sektora“,

5. Prijedlog za sudjelovanje u dokapitalizaciji Europskog investicijskog fonda,

6. Odvojeni i konsolidirani Financijski plan HBOR-a i Grupe HBOR za razdoblje od 2021. do 2025. godine,

7. Nerevidirani Skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,

8. Nabava usluga revizije odvojenih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja za razdoblje od 2021 . do 2023. godine – prihvaćanje ponude,

13. Razno.

Točke 9. – 12. – Izvješća

 

10. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 26. STUDENOG 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje roka važenja Okvira po Ugovoru o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje dva kredita po programu „Obrtna sredstva”,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na povećanje iznosa kredita i izmjenu ostalih uvjeta po Ugovoru o kreditu,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „lnfrastruktura” Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na restrukturiranje obveza po Ugovorima o kreditu s pripadajućim dodacima,

12. Nerevidirani Skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine,

13. lzmjene i dopune odvojenog i konsolidiranog Financijskog plana HBOR-a i Grupe HBOR za 2021. godinu,

14. Razno.

Točke 7. – 11. – Izvješća

 

11. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 14. PROSINCA 2021. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:

 

1. Prijedlog Odluke o maksimalnom iznosu do kojeg se dopušta nadmetanje/licitiranje.

 

12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 22. PROSINCA 2021. GODINE

 

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu i Zabilješke s 11. sjednice u 2021. godini provedene pisanim izjašnjavanjem,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta po Ugovoru o kreditu,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta kreditiranja, kredit odobren po programu „lnvesticije javnog sektora“ Privrednoj banci d.d., Zagreb,

5. Prijedlog prihvaćanja Ponude Europskog investicijskog fonda za izmjenom Ugovora o jamstvu u okviru Europskog garantnog fonda,

6. Odvojeni i konsolidirani Financijski plan HBOR-a i Grupe HBOR za 2022. godinu,

10. Razno.

Točke 4., 7. – 9. – Informacija, izvješće i planovi