Naslovnica HBOR FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

Rizični kapital (engl. private equity) je oblik vlasničkog ulaganja u poduzeća uz aktivno sudjelovanje u poslovanju subjekta u koje je izvršeno ulaganje. Fondovi rizičnog kapitala rade na poboljšanju poslovanja poduzeća u koje ulažu kapital kroz jačanje upravljačkih kompetencija, uvođenje operativnih unaprjeđenja i pomaganje poduzećima pri osvajanju novih tržišta.

 

Podvrsta rizičnog kapitala usmjerenog na ulaganje u novoosnovana poduzeća (engl. start-up) s inovativnim idejama za proizvode ili usluge, a koja osim ulaganja trebaju i stručnu pomoć tijekom rasta poduzeća naziva se engl. venture capital ili skraćeno VC.

 

FRC2 Croatia Partners

više

 

CROGIP

više

 

Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)

više