Naslovnica HBOR FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

Rizični kapital (engl. private equity) je oblik vlasničkog ulaganja u poduzeća uz aktivno sudjelovanje u poslovanju subjekta u koje je izvršeno ulaganje. Fondovi rizičnog kapitala rade na poboljšanju poslovanja poduzeća u koje ulažu kapital kroz jačanje upravljačkih kompetencija, uvođenje operativnih unaprjeđenja i pomaganje poduzećima pri osvajanju novih tržišta.

 

FRC2 Croatia Partners

više

 

CROGIP

više

 

Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)

više

 

Investicijski fond Incijative triju mora

više