Pristup informacijama

Korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dostupne su informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HBOR pod uvjetima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama, koji moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, mogu se uputiti Službeniku za informiranje:

Branka Bišćan, tel: 01 45 91 571, e-mail: sluzbenikzainformiranje@hbor.hr.

Pristup informacijama omogućen je tijekom cijele godine, radnim danom od 8 do 16 sati.

HBOR ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI

• Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZPPI

Godišnje izvješće ZPPI 2016.

Godišnje izvješće ZPPI 2017.

Godišnje izvješće ZPPI 2018.

Godišnje izvješće ZPPI 2019.

Godišnje izvješće ZPPI 2020.

 

Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske kojem je tijelo dostavilo potrebne dokumente, sukladno članku 10a. možete pristupiti ovdje.

Mrežnoj stranici Povjerenika za informiranjem kojim se podnose žalbe i predstavke možete pristupiti ovdje.

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) HBOR-a


Skupovi podataka javno objavljeni sukladno “Popisu skupova podataka s metapodacima (Asset lista) HBOR-a”, čiji je autor Hrvatska banka za obnovu i razvitak, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.