KAKO RADIMO

TEMELJNA SVRHA

Podrška razvitku Republike Hrvatske

 

MISIJA

Naša misija kao razvojne i izvozne banke Republike Hrvatske je podrška stvaranju novih vrijednosti temeljenih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem održivog i ravnomjernog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske.

 

VIZIJA

Biti mjera uspješnosti za razvojne i izvozne banke u regiji koja putem svojih korisnika i zaposlenika potiče obnovljivi razvitak šire društvene zajednice.

 

VRIJEDNOSTI

Vrijednosti u koje vjerujemo: etičnost, odgovornost, pouzdanost, usmjerenost na korisnike, obnovljivost i znanje, ugrađujemo u naše poslovanje.

Etičnost – vjerujemo da visok stupanj etičnosti utječe na dugoročno učinkovito ispunjavanje postavljenih ciljeva. Potičemo etičnost naših zaposlenika kako prema korisnicima, tako i u međusobnim odnosima i odnosu prema povjerenim nam zadacima.

Odgovornost – odgovornim ponašanjem prema povjerenom nam kapitalu i prema svakom zaposleniku, korisniku i projektu kojeg podržavamo osiguravamo dugoročnu uspješnost u ostvarenju naše temeljne svrhe.

Pouzdanost – svojim radom želimo našim korisnicima pružiti sigurnost da ćemo dosljedno i sustavno podržati sve prihvatljive poduhvate.

Usmjerenost na korisnika – nastojimo se što brže i učinkovitije prilagođavati zahtjevima naših korisnika.

Obnovljivost – svoj uspjeh ne mjerimo ostvarenom dobiti, već dugoročnom dobrobiti za društvenu zajednicu koju će ostvariti projekti koje podržavamo.

Znanje – s posebnom pozornošću podržavamo projekte koji stvaraju nove vrijednosti temeljene na znanju, a za svoje zaposlenike stvaramo uvjete i potičemo ih na stalno učenje kako bi ostvarili puni razvoj osobnih i profesionalnih mogućnosti.

 

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

preuzimanje…

 

KODEKS PONAŠANJA

Kodeks ponašanja je skup etičkih normi i standarda ponašanja koji se u poslovanju očekuju od radnika HBOR-a. Kodeks ponašanja određuje temeljna stajališta HBOR-a o zakonitom i etičnom postupanju u bankarskom poslovanju, definirajući na taj način standard HBOR-a.
Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu s zakonom. Takvo ponašanje obuhvaća i pružanje istinitih, transparentnih informacija, pošten pristup prema konkurenciji, radnicima, partnerima kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj. “Ako tvrtka nije etična, ne može biti ni odgovorna, stoga je etičnost nužan preduvjet za izgradnju društveno odgovorne poslovne sredine”. Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji.
Svrha utvrđivanja Kodeksa ponašanja je:

  • izbjegavanje situacija u kojima bi radnici HBOR-a bili uključeni u radnje koje se smatraju neetičnim ponašanjem, odnosno koje uzrokuju sukob interesa prilikom obavljanja posla,
  • definiranje prihvatljivog ponašanja svih radnika HBOR-a,
  • postavljanje visokih standarda rada i djelovanja,
  • poticanje uspoređivanja s najboljim praksama etičnosti u bankarskom poslovanju,
  • osiguravanje okvira za profesionalno ponašanje i jasno naznačavanje odgovornosti za pojedine odluke i aktivnosti,
  • osiguravanje okvira za ponašanje i standarde koje zainteresirane strane mogu očekivati od HBOR-a.

 

Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve radnike HBOR-a, bez obzira na njihovu razinu odgovornosti i položaj, te služi kao vodič za etično postupanje i utvrđuje temeljne vrijednosti u pogledu zakonitog i etičnog poslovanja i ponašanja.

više…