Poduzetnicima su na raspolaganju i povoljna sredstva HBOR-a za kreditiranje likvidnosti koja se odobravaju u suradnji s poslovnim bankama ili izravno za poduzetnike iz pojedinih djelatnosti.

 

Polovica kredita po kamatnoj stopi od 0% ili sniženoj za 0,75 p. b.

Poduzetnici putem banaka mogu zatražiti odobrenje kredita za obrtna sredstva po modelu podjele rizika s bankama (program kreditiranja Obrtna sredstva Mjera COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja) i putem okvirnih kredita bankama. Sredstva po modelu podjele rizika odobravaju se uz kamatnu stopu već od 0% na dio kredita iz izvora HBOR-a, a krediti za likvidnost na temelju okvirnih kredita bankama uz kamatnu stopu nižu za 0,75 p. b. od redovne.

 

Odobreno već više od 250 milijuna kuna za obrtna sredstva za turističke djelatnosti

Kredite za obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR, kao i kredite za poduzetnike iz turističkih djelatnosti za koje su zahtjevi zaprimani do 5. 6. 2020. Do tog datuma HBOR je zaprimio ukupno 556 zahtjeva, od kojih je polovica već obrađena, a krediti u ukupnom iznosu većem od 250 milijuna kuna već su odobreni.

 

Osiguranje 50% iznosa glavnice i kamata

Osim povoljnih kreditnih sredstava, HBOR je uveo novi program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.

 

Ukratko pregled mjera COVID-19

 

 

ProgramKreditni potencijal, u mil. knPogodnostiUvedenoOdobrenjeStatus
Moratorij i reprogram kreditaTrajanje moratorija
do 16 mjeseci
27.3.2020.Izravno i putem banakaAktivno
Obrtna sredstva (OBS) COVID-191.500Kamatna stopa
od 0%
na udio iz izvora HBOR-a
30.3.2020.Putem 15 banaka*Aktivno
OBS prerada drva i proizvodnja namještaja220Kamatna stopa
od 0%
na udio iz izvora HBOR-a
19.5.2020. Putem 15 banaka*Aktivno
OBS putem okvira bankama1.200Kamatna stopa
umanjena za 0,75 p. b.
22.5.2020.Putem 8 banaka**Aktivno
OBS ruralni razvoj130Kamatna stopa
0,5%
1.6.2020.IzravnoAktivno
OBS za turističke djelatnosti 600Kamatna stopa
od 0%
15.4.2020.IzravnoZahtjevi zaprimani
do 5. 6.
Osiguranje portfelja kredita5.900Osiguranje do 90% iznosa odobrenog kredita8.4.2020.Putem 15 banaka***Aktivno
Jamstvena shema - promet666,67Jamstvo do 90% glavnice21.7.2020.Putem svih banakaAktivno

 

 

 

*Obrtna sredstva COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja – Poduzetnici se sa zahtjevom za kredit obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d., Agram banka d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.

 

**Okvirni krediti bankama – Poduzetnici se sa zahtjevom trebaju obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d.

 

***Osiguranje portfelja kredita – Banke uključene u suradnju su: Addiko bank d.d., Agram banka d.d., Banka Kovanica d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i HBOR kao kreditor.