Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

1. Korisnici kredita

 • mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP), u skladu sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG) te srednje kapitalizirani poduzetnici (od 250 do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
 • poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID score-a Financijske agencije (FINA), biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem te čiji je COVID score bilo koje vrijednosti osim – negativno
 • poduzetnici koji zadovoljavaju opće kriterije prihvatljivosti HBOR-a pri čemu je dozvoljeno financiranje djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija te uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću

 

2. Namjena kredita

 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja
 • sredstvima kredita se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama

 

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka

 

4. Iznos kredita

 • najniži iznos nije ograničen, najviši može biti 35 milijuna kuna
 • najviši iznos pojedinog kredita ne smije prijeći:
  • iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju korisnika kredita osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda u 2019. godini; ili
  • uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

 

5. Valuta kredita

 • kuna uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

 

6. Kamatna stopa

 • prema odluci poslovne banke umanjena za 0,75 p.b.

 

7. Naknade

 •  određuje poslovna banka: za rezervaciju sredstava, obradu zahtjeva, izmjenu uvjeta, prijevremeni povrat kredita

 

8. Rok i način korištenja

 • određuje poslovna banka

 

9. Rok otplate kredita

 • određuje poslovna banka
 • najmanje 1 godinu uključujući razdoblje počeka
 • ukupno trajanje kredita: najviše 6 godina (od dana sklapanja ugovora o kreditu do datuma krajnjeg roka dospijeća)

10. Osiguranje kredita

 • određuje poslovna banka.

11. Povezani dokumenti

 

*Iznimno je za ove kredite dozvoljeno i financiranje djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija te uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću

 

12. Poslovne banke uključene u suradnju po programu

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb