Mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 30.6.2021. ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.