Mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede, a najkasnije do 30.6.2021. na način da ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.