Priprema izvoza

Zahtjevi za kredit po ovom programu zaprimat će se do 30. travnja 2019. Nakon tog datuma zahtjeve za kredit možete predati po novim programima kreditiranja.

 

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

Napomena: U slučaju da je podnostitelj zahtjeva za kredit OPG, mogući način kreditiranja je putem poslovnih banaka.

2. NAMJENA KREDITA

Obrtna sredstva:

 • priprema proizvodnje za izvoz
 • izvoz roba
 • cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • model podjele rizika
 • izravno kreditiranje za kredite iznad 1,5 milijuna kuna

Za izravno kreditiranje mogu se razmatrati korisnici koji su prihvatljivog kreditnog ranga za HBOR.

4. IZNOS KREDITA I ROK OTPLATE

Iznos kredita
 • nije ograničen, a ovisi o mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini izvoznih poslova te vrsti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
 • krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu za sva nova odobrenja. U zahtjevima za produženje roka korištenja okvirnog revolving kredita poslovna banka može zatražiti promjenu valute odobrenog kunskog kredita u kredit uz valutnu klauzulu ili zadržati kredit u kunama.
Rok otplate
 • za okvirne kredite - do jedne godine od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati
 • za određeni izvozni posao - rok otplate kredita ugovorit će se na rok dulji za 30 dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit odobren, bez mogućnosti produžetka ugovora o kreditu

5. KAMATNA STOPA

Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu krajnjeg korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja.
Kamatna stopa je fiksna. Obračun kamate obavlja se proporcionalnom metodom, a kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno.

Visina nominalne kamatne stope ovisno o kreditnom rangu i ponuđenim instrumentima osiguranja (kolateralizaciji) je kako slijedi:

a) za kredite i obnavljanje kredita koji se odobravaju izvoznicima:

Kreditni rang Kolateralizacija (osiguranje)    
Visoka Normalna Niska
Jak (AAA-A) (1-3) 3,0% 3,0% 3,0%
Dobar (BBB) (4-6) 3,0% 3,0% 3,0%
Zadovoljavajući (BB) (7,8) 3,0% 3,0% 3,7%
Slab (B) (9) 3,0% 3,7% 6,0%
Loš / financijske teškoće (10) 3,7% 6,0% 9,2%


b) za kredite i prvo obnavljanje kredita koji se odobravaju izvoznicima koji prvi put nastupaju na stranim tržištima ili koji po prvi put nastupaju na stranom tržištu na kojem do sada nisu bili prisutni ili koji na strano tržište na kojem su već prisutni plasiraju novi proizvod i/ili uslugu*:

Kreditni rang Kolateralizacija (osiguranje)    
Visoka Normalna Niska
Jak (AAA-A) 2,0% 2,0% 2,0%
Dobar (BBB) 2,0% 2,0% 2,0%
Zadovoljavajući (BB) 2,0% 2,0% 3,7%
Slab (B) 2,0% 3,7% 6,0%
Loš / financijske teškoće (CCC i niže) 3,7% 6,0% 9,2%

*Kao dokaz navedenog, potrebno je uz izvozni ugovor dostaviti i potpisanu izjavu klijenta odnosno poslovne banke, kojom se potvrđuje ispunjenje traženih uvjeta za izvoznike početnike

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita;
za obnavljanje kredita na rok kraći od godinu naknade iznose:

 • 0,125% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do 3 mjeseca,
 • 0,25% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do 6 mjeseci i
 • 0,375% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do 9 mjeseci,

 

za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši od datuma od kojeg se može početi koristiti kredit

8. OSIGURANJE

 • mjenice i zadužnice;
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a;
 • bankarska jamstva;
 • HBOR-ovu policu osiguranja naplate izvoznih potraživanja
 • cesiju potraživanja
 • depozit i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Samoborska banka d.d.
Samobor

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
3% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
3% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
3% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
>10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
3% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
>10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 5

Kamatna stopa
2% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 6

Kamatna stopa
2% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 7

Kamatna stopa
2% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
>10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 8

Kamatna stopa
2% i više
Poček
Rok otplate
revolving kredit, 1 godina
Udio u investiciji
Iznos kredita
>10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz, Obrtna sredstva
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Nova proizvodnja

Kreditna sredstva za društva koja ulažu u nove ili razvijaju postojeće proizvode, koji već posjeduju certifikate potrebne za prodaju na tržištu ili će ih sredstvima kredita ishoditi te koriste certificirane repromaterijale i sirovine koje udovoljavaju standardima kvalitete i sigurnosti.

Saznajte više

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više