HBOR DODATNIH 175,2 MILIJUNA KUNA ZA JAVNU RASVJETU
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, osigurala je dodatnih 175,2 milijuna kuna za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za javnu rasvjetu“. Ovim povećanjem ukupno je javnom sektoru stavljeno na raspolaganje više od 327 milijuna kuna izuzetno povoljnih sredstava za ulaganje u javnu rasvjetu. Naime, zbog velike potražnje i interesa, inicijalno osiguran iznos od 152 milijuna kuna u vrlo kratkom roku je u cijelosti iskorišten.

KAMATNE STOPE OD 0,1 POSTO

Sredstva financijskog instrumenta „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ namijenjena su ulaganjima koja će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete krajnjeg primatelja od najmanje 50% u odnosu na postojeće stanje, odnosno u odnosu na referentnu potrošnju energije za potrebe projektnih cjelina javne rasvjete. U okviru ovog instrumenta, jedinicama lokalne samouprave odobravat će se krediti u rasponu od 500 tisuća do 50 milijuna kuna uz nisku kamatnu stopu koja se određuje prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi: 0,1 posto za najmanje razvijena područja (skupine 1. – 4.), 0,25 posto za srednje razvijena područja (skupine 5. i 6.) te 0,5 posto za najrazvijenija područja (skupina 7. i 8.). Krediti se mogu odobriti na rok otplate do 10 godina, uključujući do 6 mjeseci počeka. Osim iznimno niske kamatne stope, dodanu vrijednost „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“ čini i oslobođenje od plaćanja svih naknada čime ovi krediti predstavljaju najpovoljniji izvor financiranja za postizanje energetskih ušteda u sustavu javne rasvjete jedinica lokalne samouprave. Od početka provedbe ovog FI, ugovoren je 31 kredit u ukupnom iznosu 135,92 milijuna kuna te su krajnji primatelji temeljem ovog FI ostvarili smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu na razini RH u prosjeku 78%.

BESPLATNA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

HBOR je investitorima iz javnog i privatnog sektora koji planiraju ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti, obnovljive izvore energije ili javnu rasvjetu osigurao bespovratna sredstva u ukupnom iznosu većem od 2 milijuna eura zahvaljujući provedbi ELENA programa u svrhu financiranja projektne dokumentacije (poslovni plan, energetski pregled, glavni projekt itd.) i povezanih savjetodavnih usluga za projekte energetske učinkovitosti. Do sada je kroz ovaj program izdana suglasnost za izradu projektne dokumentacije za 54 projekta u ukupnom iznosu od 9,2 milijuna kuna. Usluge tehničke pomoći pružaju vanjski stručnjaci (konzultanti) koje je HBOR odabrao kroz proces javne nabave.