HBOR HBOR i Zadarska županija potpisali ugovor o poslovnoj suradnji
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Zadarska županija 24. 5. 2024. potpisale su Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja Poduzetništvo mladih, žena i početnika te Investicije privatnog sektora. Ovim ugovorom Zadarska županija subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 2 postotna poena za kredite odobrene u sklopu navedenih programa.

Krediti će biti dostupni mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima, uključujući trgovačka društva, obrte, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i profitne ustanove, pod uvjetom da ulažu na području Zadarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište. Najviši iznos kreditnih sredstava za koje se subvencionira kamata u okviru programa Investicije privatnog sektora iznosi 400 tisuća eura. Poduzetnici zahtjeve za kredit mogu podnijeti HBOR-u ili poslovnoj banci.

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo i župan Zadarske županije Božidar Longin.

„Zahvaljujući subvenciji Zadarske županije lokalni poduzetnici sada mogu dobiti povoljnije uvjete financiranja za svoje investicije. Povoljniji uvjeti financiranja znače niže kamatne stope koje će biti niže za dva posto, to znači da ako poduzetnici kod HBOR-a mogu dobiti kredit uz kamatnu stopu od tri posto, neće plaćati tri nego jedan posto, a razliku će pokriti Županija“, rekao je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.

„Koristim ovu prigodu zahvaliti HBOR-u na svemu dosad učinjenom te ponosno naglašavam kako smo danas jedna od najrazvijenijih županija i imamo se s čime podičiti.  Danas HBOR potiče malo i srednje poduzetništvo, a ugovor koji danas potpisujemo omogućit će provedbu programa za mlade, žene i početnike te dati podršku toj grupi koja tek kreće u poduzetništvo. Zahvaljujem HBOR-u i poslovnim bankama koje će se uključiti ovu provedbu“, rekao je župan Božidar Longin.

Otvaranjem Područnog ureda u Zadru u rujnu prošle godine HBOR je dodatno pridonio podizanju kvalitete poduzetničke klime u regiji.