HBOR HBOR u 2022. BROJNIM PROGRAMIMA PODRŽAO GOSPODARSTVENIKE S VIŠE OD 9,5 MILIJARDI KUNA
Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom 2022. podržala je 2.831 projekt u iznosu većem od 9,5 milijardi kuna, objavljeno je u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju HBOR-a za prošlu godinu. Najveći dio poslovne aktivnosti odnosi se na kreditiranje. Izvještajna godina predstavljala je još jednu izazovnu godinu popraćenu  kriznim mjerama za pomoć poduzetnicima, ali isto tako i godinu u kojoj je započeta provedba financijskih instrumenata u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Poslovanje HBOR-a u 2022. ponajviše su obilježile aktivnosti vezane uz ublažavanje negativnih posljedica koje je na cjelokupno gospodarstvo imao rat u Ukrajini. Povoljnim kreditima za likvidnost kroz privremenu mjeru Obrtna sredstva KRIZA 2022?HBOR je poduzetnicima olakšao prevladati gospodarske posljedice rusko-ukrajinske krize. Od 1. rujna 2022., kada je Mjera uvedena, do 31. prosinca 2022. odobreno je 282 milijuna kuna kredita. Izuzev toga, mjere pomoći gospodarstvu RH obuhvaćaju i Programe portfeljnog i pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika te Programe subvencioniranja premije osiguranja.

Nove mjere i aktivnosti rezultirale su povećanjem interesa privatnih gospodarskih i javnih subjekata za HBOR-ovim sredstvima. U 2022. nastavljen je trend smanjenja sklonosti poduzetnika prema investicijskim ulaganjima te je godina obilježena povećanjem korištenja kredita za održavanje likvidnosti. Unatoč navedenim okolnostima, HBOR je nešto manje od polovice ukupnog iznosa odobrenih kredita odobrio za realizaciju investicijskih projekata. Oni su posebno značajni jer je riječ o ulaganjima koja pridonose ujednačenom gospodarskom razvoju, povećanju konkurentnosti poduzetnika, ulaganju u nove tehnologije i proizvodnju te nova zapošljavanja“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo povodom objave godišnjeg izvještaja.

Tijekom 2022. nastavljena je i provedba mjera  COVID-19 kroz programe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika i izdavanja jamstava po kojima je HBOR preuzimao do 90 posto iznosa glavnice kredita. Od početka provođenja Mjera COVID-19 do kraja njihova trajanja, osigurano je više od 4,4 milijarde kuna kredita za likvidnost poduzetnicima. Uz programe osiguranja kredita i izdavanja jamstava poduzetnicima je pružana podrška i kroz kreditiranje obrtnih sredstava te su odobrena  152 kredita u ukupnom iznosu od gotovo 1,4 milijarde kuna. Od početka provođenja mjera do kraja 2022., po programima kreditiranja u okviru Mjera COVID – 19, HBOR je odobrio 656 kredita u iznosu većem od 3,5 milijardi kuna.

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih kredita u 2022. bili su mali i srednji poduzetnici kojima je odobreno 1.983 kredita, odnosno 89 posto ukupnog broja odobrenih kredita. Subjekti javnog sektora također su bili aktivni korisnici HBOR-ovih sredstava te im je tijekom 2022. odobreno gotovo milijardu kuna kredita. Veliki interes su iskazale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za program kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu”. Hrvatske izvoznike HBOR je tijekom 2022. podržao s više od 630 plasmana ukupnim iznosom većim od 3,2 milijarde kuna.

Tijekom 2022. započela je provedba većine financijskih instrumenata u okviru NPOO-a ukupne vrijednosti 1,925 milijardi kuna. HBOR-u je povjerena provedba šest financijskih instrumenata: izravni krediti, subvencije po kreditima HBOR-a za javni sektor, za MidCap i velike poduzetnike, subvencije po kreditima HBOR-a za MSP, jamstveni fond za MidCap i velike poduzetnike i poticanje razvoja novih fondova rizičnog kapitala. Realizacija NPOO financijskih instrumenata je usklađena s načelom nenanošenja bitne štete okolišu, tzv. DNSH načelom (engl. „Do No Significant Harm“) .

Cijelu 2022. snažno su obilježile provedbene aktivnosti sveobuhvatnog projekta naziva “Zaokret HBOR-ovih aktivnosti prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji“. Cilj projekta je ojačati HBOR u razumijevanju okolišnih, klimatskih i društvenih rizika i njihovih implikacija na poslovanje te osigurati razvoj i provedbu održivih financijskih politika. Glavnina aktivnosti odvijala se u 2022. godini, a očekivani završetak ovog 18-mjesečnog projekta je travanj 2023. godine.

HBOR je i u 2022. nastavio doprinositi postizanju ujednačenog regionalnog razvoja putem suradnje s pojedinim županijama, gradovima i općinama temeljem čega poduzetnici mogu kreditirati svoja ulaganja uz kamatnu stopu već od 0 posto. Osim toga, Banka  je u proteklom razdoblju sudjelovala u nizu inicijativa za razvoj tržišta rizičnog i vlasničkog kapitala kako bi se osigurali odgovarajući izvori za pomoć rastu poduzetničkih aktivnosti. Tijekom 2022. i treći fond osnovan u okviru programa CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) započeo je s radom i ostvario prvo ulaganje, dok su ostala dva fonda intenzivno ulagala u poduzeća u Republici Hrvatskoj.

U 2022. HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 682,07 milijuna kuna, rashode u iznosu od 495,90 milijuna kuna i dobit u iznosu od 186,17 milijuna kuna.