HBOR HBOR u prvoj polovici 2023. i dalje bilježi veći interes za investicijske kredite
Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom prvih šest mjeseci 2023. podržala je 1.791 projekt u ukupnom iznosu od 834 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 73 posto po broju podržanih projekata, odnosno 7 posto po iznosu, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio poslovne aktivnosti HBOR-a odnosi se na kreditiranje privatnih i javnih subjekata, no značajan volumen ostvaren je i na poslovima osiguranja izvoza, najvećim dijelom pod utjecajem mjere namijenjene olakšavanju poslovanja poduzetnicima pogođenima ratom u Ukrajini.

U prvom polugodištu ove godine HBOR je odobrio preko 1.400 kredita u iznosu većem od 550 milijuna eura, što je za 10 posto više nego u istom razdoblju 2022. godine. Po broju odobrenih kredita gotovo 70 posto se odnosi na investicijske kredite, a po iznosu udio investicijskih kredita iznosi 59 posto. Trend povećanja investicijskih kredita započeo je krajem 2022. te je nastavljen i u ovoj godini. U poslovima osiguranja izvoza ostvaren je volumen od 255 milijuna eura što je povećanje od 4 posto u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Osim mjera vezanih uz rat u Ukrajini, poslovanje HBOR-a u prvoj polovici 2023. obilježila je i provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti , putem kojeg su podržane 34 investicije u vrijednosti od 61,4 milijuna eura. Osim novih investicija u okviru NPOO-a, u okviru financijskih instrumenata koje HBOR provodi iz NPOO-a u prvoj polovici godine uveden je i novi Operativni program za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, čime je HBOR započeo s izdavanjem jamstava za velika i srednje kapitalizirana poduzeća, a u ime i za račun Republike Hrvatske.

„Nacionalni plan oporavka i otpornosti u velikoj mjeri obilježava novosti iz poslovanja HBOR-a u proteklom razdoblju. Godinu smo započeli sklapanjem sporazuma s petnaest poslovnih banaka o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava NPOO-a, a nastavili iskorakom u područje izdavanja jamstava za velika i srednje kapitalizirana poduzeća. Sve mjere vezane za NPOO usmjerene su na poticanje novih ulaganja u pokretanje, modernizaciju i digitalizaciju poslovanja, implementaciju novih tehnologija, ulaganja u istraživanje i razvoj te u ekološki prihvatljive proizvodne procese. Dakle, riječ je o izrazito razvojno usmjerenom programu te smo ponosni što je HBOR odabran za njegovu provedbu u Republici Hrvatskoj“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo povodom objave polugodišnjih rezultata.

U cilju snažnije internacionalizacije hrvatskog gospodarstva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak je od ove godine poduzetnicima omogućila financiranje kupnje poslovnih udjela inozemnih tvrtki. Uzimajući u obzir kako kupnja udjela poduzeća, a koje već posluje na nekom od izvoznih tržišta, koje ima uhodan posao, potrebne dozvole i certifikate, može biti jednostavniji i brži način izlaska na strano tržište, HBOR će financirati transakcije kojima izvoznici registrirani u Hrvatskoj kupuju udjele stranih tvrtki radi širenja i internacionalizacije poslovanja. Kreditiranje se provodi po programu Investicije privatnog sektora.

U izvještajnom razdoblju HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 56,9 milijuna eura, rashode u iznosu od 27,4 milijuna eura i dobit u iznosu od 29,5 milijuna eura.