HBOR HBOR u upravljačkom odboru najvećeg svjetskog udruženja izvozno-kreditnih osiguratelja
Predstavnik HBOR-a, Ante Alić, izabran je dvotrećinskom većinom u upravljački odbor Bernske unije na dvogodišnji mandat. Bernska unija najveće je svjetsko udruženje osiguratelja izvoznih kredita i investicija. Izbor predstavnika HBOR-a u najviše upravljačko tijelo Bernske unije priznanje je dugogodišnjem kvalitetnom radu HBOR-a na razvoju i provedbi poslova izvozno – kreditnog osiguranja, koje HBOR, u ime i za račun RH, provodi od 1998. godine, a uključivanje u rad ovog odbora doprinijet će još većoj međunarodnoj prepoznatljivosti HBOR-a.

HBOR kao osiguratelj

HBOR je ukupno do sada osigurao gotovo 22,5 milijarde kuna izvoznih poslova. Značajna potražnja za ovakvom vrstom financijske potpore hrvatskim izvoznicima zabilježena je i u 2016. godini tijekom koje je HBOR osigurao izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,4 milijarde kuna prema kupcima u 35 zemlje svijeta. Najznačajniji osigurani izvozni poslovi realizirani su na tržištima Alžira, Nizozemske i Armenije. Tijekom 2016. godine isplaćeno je 6 odšteta ukupnog iznosa 8,8 milijuna kuna. U provođenju navedenih poslova HBOR posebnu pozornost pridaje malim izvoznicima i izvoznicima početnicima, a samostalno ili u suradnji s domaćim i stranim bankama omogućio je velikim izvoznicima financiranje izvoznih kapitalnih projekata u brodograđevnoj, telekomunikacijskoj i građevinskoj industriji.

O Bernskoj uniji

Bernska unija osnovana je 1934. godine s ciljem jačanja globalne trgovine i investicija kroz izvozne kredite i financiranje investicija. Članovi Bernske unije su 84 privatna, državna i multilateralna osiguratelja iz 73 zemlje svijeta koji na godišnjoj razini osiguraju preko 10% ukupne svjetske međunarodne trgovine. HBOR je od 1999. bio član Praškog kluba koji je 1993. osnovan na inicijativu Bernske unije i Europske banke za obnovu i razvoj s ciljem suradnje izvozno-kreditnih agencija s područja Istočne i Srednje Europe. U svibnju 2016. godine u Varšavi na sastanku Bernske unije i Praškog kluba izglasano je pripajanje Praškog kluba Bernskoj uniji na način da Praški klub postane posebni četvrti odbor Unije.