HBOR Informacija o brojevima računima za uplate klijenata u korist HBOR-a od 1. 1. 2023.
HBOR će od 1. 1. 2023., za potrebe obavljanja platnog prometa u eurima u Republici Hrvatskoj, koristiti isključivo transakcijske račune otvorene kod sljedećih banaka:
Naziv banke Valuta Broj računa
HPB d.d. EUR HR4623900011101354600
PBZ d.d. EUR HR5223400091111204327
Zagrebačka banka d.d. EUR HR4223600001102183551


Slijedom navedenog, molimo Vas da od 1. 1. 2023. za sve uplate u korist HBOR-a u eurima koristite gore navedene račune.

Sva pitanja vezana uz način obavljanja platnog prometa HBOR-a možete uputiti na sektorsredstava@hbor.hr.