HBOR Informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. 1. 2023.
S ciljem pravodobnog izvještavanja naših klijenata o promjenama u poslovanju HBOR-a uslijed uvođenja eura kao službene valute, u nastavku Vam dajemo nekoliko najvažnijih informacija:

Fiksni tečaj konverzije

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je 12. 7. 2022. i iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.  

Pravila preračunavanja

Kunski novčani iznosi preračunavaju se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale sukladno sljedećim matematičkim pravilima zaokruživanja:
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (npr. 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (npr. 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).
Preračunavanje se provodi bez naknade.

Valjanost ugovora i drugih pravnih instrumenata

Uvođenje eura ne utječe na valjanost postojećih ugovora i drugih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna zbog čega neće biti potrebno potpisivati dodatke postojećim ugovorima i drugim pravnim instrumentima. Krediti u kunama bit će automatski konvertirani u eure po fiksnom tečaju konverzije te postaju krediti u eurima. Krediti ugovoreni uz primjenu valutne klauzule u eurima ostaju i dalje iskazani u eurima bez primjene valutne klauzule i u skladu s uvjetima iz važećeg ugovora.  

Kamatne stope u ugovorima o kreditu

Nakon uvođenja eura kamatne stope po kreditima ugovorenim do 31. 12. 2022. ostaju nepromijenjene. Krediti uz fiksnu kamatnu stopu:
  • kamatna stopa kod bilo koje valute kredita ostaje ista kako je i ugovorena.
Krediti uz promjenjivu kamatnu stopu EURIBOR:
  • kamatna stopa ostaje ista kako je ugovorena, a promjena visine kamatne stope ovisi o promjenama vrijednosti EURIBOR-a.

Plaćanja

Svi zahtjevi za korištenje kredita u kunama, zaprimljeni prije 1. 1. 2023., a koji se trebaju izvršiti nakon tog datuma, izvršit će se u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.  

Individualne obavijesti

Individualnu obavijest o provedbi preračunavanja poslat ćemo klijentima s kreditima u kunama najkasnije do 31. 1. 2023.

Informacije o uvođenju eura u HBOR-u

Sve informacije o uvođenju eura možete dobiti slanjem upita na hbor@hbor.hr.