HBOR Krediti uz HAMAG BICRO jamstva

Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a za ruralni razvoj

  Investicijski krediti
Visina jamstva do 70% neotplaćene glavnice kredita
do 80% neotplaćene glavnice kredita za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
Iznos jamstva do 1.300.000,00 EUR
Trajanje jamstva do 15 godina
Umanjenje kamatne stope 0,22 do 0,60 p. b., ovisno o visini jamstva
Više...

 

HBOR sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".