HBOR Krediti uz HAMAG BICRO jamstva

Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a

  Investicijski krediti Krediti za obrtna sredstva
Visina jamstva do 80% neotplaćene glavnice kredita do 80% neotplaćene glavnice kredita
Iznos jamstva 150.000,00 EUR do 10.000.000,00 EUR 150.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR
Trajanje jamstva do 10 godina do 5 godina
Umanjenje kamatne stope 0,50 do 0,80 p. b., ovisno o visini jamstva 0,50 do 0,80 p. b., ovisno o visini jamstva
Više...

Krediti uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-a za ruralni razvoj

  Investicijski krediti
Visina jamstva do 70% neotplaćene glavnice kredita
do 80% neotplaćene glavnice kredita za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
Iznos jamstva do 1.300.000,00 EUR
Trajanje jamstva do 15 godina
Umanjenje kamatne stope 0,22 do 0,60 p. b., ovisno o visini jamstva
Više...

Krediti uz ograničeno portfeljno jamstvo HAMAG-BICRO-a

  Investicijski krediti
Visina jamstva do 75% neotplaćene glavnice kredita i redovne kamate (ovisno o procjeni rizika, HBOR može uz jamstvo zatražiti i druge instrumente osiguranja)
Iznos jamstva do 150.000,00 EUR
Trajanje jamstva do 10 godina
Kamatna stopa tromjesečni EURIBOR + 1,90 p.b., godišnje, promjenjiva
Više...HBOR sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".