HBOR Nova Uprava HBOR-a
Nadzorni odbor HBOR-a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio je odluku o opozivu predsjednika i članova Uprave HBOR-a te imenovanju nove Uprave.

Dušan Tomašević, Goran Filipić i Martina Jus opozvani su s mjesta predsjednika, odnosno članova Uprave HBOR-a s danom 31. siječnja 2017.

S danom 1. veljače 2017. novom predsjednicom Uprave HBOR-a imenovana je mr. sc. Tamara Perko, a Martina Jus imenovana je članicom Uprave. Nova Uprava imenovana je do provedbe postupka izbora i imenovanja članova Uprave sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 33/16, 43/16 i 109/16), a najviše na vrijeme od šest mjeseci.

Mr. sc. Tamara Perko dolazi u HBOR iz Zagrebačke banke d.d. s pozicije direktorice Projektnog i strukturiranog financiranja, a Martina Jus članica je Uprave HBOR-a od 1. lipnja 2014.