HBOR OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ - KREDITI UZ KAMATNU STOPU OD 0,5% I BEZ NAKNADA
Zajedničkom suradnjom Ministarstva poljoprivrede i HBOR-a uveden je novi financijski instrument Obrtna sredstva za ruralni razvoj putem kojeg su osigurana povoljna sredstva za kreditiranje likvidnosti poljoprivrednika i prerađivača poljoprivrednih proizvoda te subjekata koji djeluju u sektoru šumarstva čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid – 19.

Rok otplate do 5 godina

Kredite će odobravati izravno HBOR uz kamatnu stopu od 0,5%, a korisnici kredita oslobođeni su svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja, korištenja te izmjene uvjeta kredita.

Iznos kredita može biti od 190 tisuća do 1,52 milijuna kuna. Sredstva se odobravaju na rok do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci). Instrumenti osiguranja su zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita te, po potrebi, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

Podnošenje zahtjeva od 1. lipnja 2020.

Sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja. Sredstvima se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Zahtjevi za kredit mogu se podnijeti HBOR-u od ponedjeljka 1. lipnja 2020.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ove kredite iznosi 130 milijuna kuna. Ovaj iznos osiguran je prenamjenom dijela financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ u financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“.