HBOR Osiguranje većih iznosa izvoznog prometa uz nižu cijenu
Ugovaranjem izvozno-kreditnog osiguranja, HBOR preuzima do 95% rizika neplaćanja inozemnog kupca čime mali i srednji poduzetnici štite svoju likvidnost. Programom se mogu osigurati kratkoročna izvozna potraživanja malih i srednjih poduzetnika s godišnjim izvoznim prihodom do 2 milijuna eura. Korisnici police osiguranja mogu biti i poduzetnici koji tek započinju izvoziti.

Uvedenim izmjenama programa HBOR je omogućio povećanje iznosa osigurane svote s dosadašnjih 50 tisuća eura na 150 tisuća eura. Uz niže troškove osiguranja, a jednaku sigurnost naplate Izvoznici sada mogu isporučiti veće volumene ili izvršiti više isporuka prema jednom kupcu.

Osiguranje izvoznog potraživanja od 100 tisuća eura uz premiju nižu od 500 eura

Primjerice, izvoznik HBOR-ovom policom može osigurati potraživanje u iznosu od 100 tisuća eura na tri mjeseca, uz trošak premije manji od 500 eura. U slučaju neplaćanja kupca, nakon isteka 3 mjeseca od dospijeća potraživanja izvoznik može HBOR-u podnijeti odštetni zahtjev, nakon čega HBOR isplaćuje odštetu u visini 95% osiguranog iznosa nenaplaćenog potraživanja.

Do sada isplaćene odštete zbog neplaćanja kupaca iz Italije

HBOR je s provedbom ovog programa započeo prije 5 godina i do sada je osiguran izvozni promet u visini od gotovo 25,5 milijuna kuna. Najzastupljenije industrije koje su osiguravale svoj izvoz bile su prerađivačka industrija, poljoprivreda i ribarstvo te trgovina, a najveći interes za osiguranje od strane poduzetnika bio je za izvoz u EU, SAD, Švicarsku i Veliku Britaniju. Do sada su isplaćene odštete zbog neplaćanja kupaca iz Italije zahvaljujući čemu poduzetnici nisu iskusili veće probleme s likvidnošću.