HBOR Anketa Europske komisije - investicije u inovativne tehnologije
Molimo klijente/korisnike koji planiraju investicije u inovativne tehnologije da ispune anketu Europske komisije s ciljem procjene interesa u RH i spremnosti industrije da se prijave za financiranje u određenim tematskim područjima u okviru Inovacijskog fonda, posebno u proizvodnji čistih tehnologija i pilot projektima za tehnologije visoke dekarbonizacije. Anketu možete ispuniti do 18. lipnja 2022. (potrebno je izdvojiti 10 – 15 minuta).

Kratka informacija o planu REPowerEU i Inovacijskom fondu

Europska komisija je 18. svibnja 2022. predstavila plan REPowerEU s konkretnim mjerama za brzo smanjenje ovisnosti EU o fosilnim gorivima i ubrzanje zelene tranzicije. U svrhu podržavanja privatnog sektora u suočavanju s navedenim izazovima, Komisija će ove jeseni u Pozivu za financiranje velikih projekata (za ukupne kapitalne izdatke projekta iznad 7,5 milijuna EUR) udvostručiti raspoloživa sredstva iz Inovacijskog fonda na oko 3 milijarde EUR.

Inovacijski fond uspostavljen je u okviru EU ETS Direktive za razdoblje od 2020. do 2030. godine, usmjeren za potporu svim državama članicama za inovativne nisko-ugljične tehnologije i procese u energetski intenzivnim industrijama. Sredstva Inovacijskog fonda iznosit će oko 25 milijardi eura (po cijeni ugljika od 50 eura) u razdoblju od 2020. do 2030. god.

Svi Pozivi za Inovacijski fond objavljuju se centralizirano na portalu Komisije. Svaki prijavitelj podnosi prijavu samostalno, bez utjecaja i obveze informiranja imenovanog predstavnika države članice. Sredstvima Inovacijskog fonda može se sufinancirati do 60% kapitalnih i operativnih troškova velikih projekata. Oblik potpore su bespovratna sredstva.

Uz postojeća definirana pravila Inovacijskog fonda, novim Pozivom za velike projekte će biti moguće financiranje dodatna tri specifična tzv. REPowerEU ulaganja koji se odnose na: (1) inovativnu elektrifikaciju i primjenu vodika u industriji, (2) inovativnu proizvodnju čiste tehnologije (kao što su elektrolizatori i gorivne ćelije, inovativna oprema za obnovljive izvore, skladištenje energije ili toplinske pumpe za industrijsku namjenu) i (3) pilot projekte srednje veličine za provjeru, testiranje i optimizaciju vrlo inovativnih rješenja.

Sredinom srpnja 2022. Komisija će održati sastanak na kojem će biti objavljeni rezultati iskazanih interesa svih država članica korisnica Inovacijskog fonda.