HBOR Arhiva sjednica Nadzornog odbora 2020. godine
1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 19. VELJAČE 2020. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini, 3. Prijedlog izmjene Odluke o sklapanju Okvirnog ugovora o nalogu za nacionalne razvojne institucije između Europskog investicijskog fonda i HBOR-a, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na otpuštanje sudužništava, kredit odobren po programu „Zaštita okoliša", 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Turizam” i po Modelu podjele rizika s Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, 6. Prijedlog davanja suglasnosti za otkaz po Ugovorima o kreditu zaključenih s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Ugovora o kreditu zaključenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb te Ugovora o kreditu zaključenog s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Financijsko restrukturiranje”, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na prijavu tražbine i postupanje u postupku predstečajne nagodbe, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora" i prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Financijsko restrukturiranje”, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje Okvira za izdavanje domaćih činidbenih garancija, 11. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu uvjeta Ugovora o kreditu, 12. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje i izmjenu uvjeta okvirnih kredita odobrenih poslovnim bankama, Addiko bank d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffesenbank Austria d.d., Zagreb, Sberbank d.d., Zagreb, 13. Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u postupku predstečajne nagodbe, 14. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene Odluke Uprave, 15. Odvojeni i konsolidirani Financijski plan HBOR-a i Grupe HBOR za 2020. godinu, 17. Razno.

Točke 2. i 16. Informacija i izvješće
2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 20. VELJAČE 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u postupku predstečajne nagodbe.
3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 2. OŽUJKA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora”.
4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 27. OŽUJKA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:
1. Potvrđivanje Zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora, Zabilješke s 2. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem te Zabilješke s 3. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. Prijedlog donošenja Odluke o postupanju u slučaju nemogućnosti obavljanja poslova Uprave HBOR-a zbog zdravstvenih razloga uzrokovanih koronavirusom, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, 4. Prijedlog odobrenja okvirnog iznosa zaduženja HBOR-a za opće namjene, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Infrastruktura”, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu”, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu”,

Točke 8. - 9. Izvješća
5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 21. TRAVNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:
1. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2019. godinu, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na donošenje Programa dodjele potpora HBOR-a usklađenog s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 i lzmjenama Privremenog okvira od 3. travnja 2020. godine - točke 3.1., 3.3. i 3.4, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na zapošljavanje radnika u HBOR-u.
6. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 06. SVIBNJA 2020. GODINE
DNEVNI RED

2. Potvrđivanje Zabilješke s 4. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem i Zabilješke s 5. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatnih stopa po Ugovoru o kreditu, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita po programu „lnvesticije privatnog sektora", 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po Modelu podjele rizika s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb i po programu „lnvesticije privatnog sektora", 6. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu uvjeta za stupanje na snagu odluke o odobrenju kredita po programu „Financijsko restrukturiranje" s Erste&Steiermarkische bank d.d. i Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i davanje suglasnosti na odluku o reguliranju potraživanja kupljenog od Zagrebačke banke d.d. (mezzanine kredit), 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva" i odobrenje garancije za povrat predujma, 11. Prijedlog davanja suglasnosti za zapošljavanje radnika u HBOR-u, 13. Razno.

Točke 1., 8. -10. i 12. Prijedlozi i izvješća
7. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 14. SVIBNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:
1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnih kredita za krajnje korisnike pogođene COVID-om 19, korisnici Addiko bank d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische bank d.d, Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Sberbank d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, 2. Prijedlog odluke o izdavanju neobvezujućeg pisma podrške, 3. Prijedlog izmjene financijskog instrumenta „lnvesticijski krediti za ruralni razvoj" i usvajanja novog financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj".
8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 25. LIPNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku o nastavku mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.
9. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 30. LIPNJA 2020. GODINE
1. Potvrđivanje Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu (Webex sustava), Zabilješke sa 7. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. Prijedlog zaključenja Okvirnog ugovora o kreditu između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i HBOR-a, 3. Prijedlog zaključenja novih kreditnih linija EIB-a za ublažavanje učinaka pandemije COVID-19 te financiranje MSP i Mid-Cap projekata te ostalih prioriteta, 4. Prijedlog zaključenja Okvirnog ugovora o kreditu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i HBOR-a, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije javnog sektora" Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Infrastruktura“, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva" i odobrenje garancije za dobro izvršenje posla, 8. Prijedlog davanja suglasnosti za izmjenu osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera", 13. Prijedlog davanja suglasnosti za zapošljavanje radnika u HBOR-u, 14. Nerevidirani Skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, 15. Nabava usluge revizije odvojenih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a i Grupe HBOR za 2020. godinu sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o reviziji – prihvaćanje ponude, 16. Razno. Točke 10. – 12. Izvješća
10. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 2. SRPNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu ,,Financijsko restrukturiranje" i odobrenje okvirne linije za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija, prijedlog davanja suglasnosti na reprogram kreditnih obveza te prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje moratorija.
11. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 9. SRPNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku o potpisivanju Sporazuma o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.
12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 26. KOLOVOZA 2020. GODINE
1. Prijedlog davanja suglasnosti za glasovanje na 25. sjednici Povjereničkog odbora fonda Prosperus FGS II, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta kredita odobrenog po programu „Financijsko restrukturiranje" s Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka i Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, izmjene uvjeta odobrenog reprograma kredita, izmjenu Odluke o otkupu potraživanja Zagrebačke banke d.d., Zagreb, izmjene uvjeta vezanih za Mezzanine kredit i izmjenu Odluke o reguliranju dijela potraživanja, 3. Razno.
13. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 6. STUDENOG 2020. GODINE
DNEVNI RED 1. Potvrđivanje Zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu, 2. lmenovanje Revizijskog odbora HBOR-a, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave, kredit odobren po programu „lnvesticije privatnog sektora“ i po Modelu podjele rizika s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu zaključenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje roka, uz povećanje iznosa te izmjenu drugih uvjeta po Ugovoru o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije privatnog sektora“ i prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope te izmjene ostalih uvjeta po postojećem Ugovoru o kreditu, 7. Prijedlog davanja suglasnosti za veliku izloženost HBOR-a i prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude (Klupski kredit Hrvatske poštanske banke d.d., Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a) po programu „Financijsko restrukturiranje“, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje sindiciranog kredita: Erste&Steiermärkische bank d.d. (administrativni Agent), Sberbank d.d. i HBOR, po programu „Financijsko restrukturiranje", 9. Prijedlog davanja suglasnosti odobrenja kredita po programu „lnvesticije javnog sektora“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u predstečajnom postupku, 11. Prijedlog davanja suglasnosti na zapošljavanje radnika u HBOR-u, 15. Odvojeni i konsolidirani financijski plan HBOR-a i Grupe HBOR za razdoblje od 2020. do 2024. godine, 16. Razno. Točke 12. – 14. Izvješća
14. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 30. STUDENOG 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
1. Prijedlog davanja suglasnosti za postupanje u predstečajnom postupku.
15. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 17. PROSINCA 2020. GODINE
D N E V N I  R E D 1. Potvrđivanje Zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora provedene putem sustava za održavanje video sastanaka na daljinu i Zabilješke s 14. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. lnformacija o provođenju mjera radi ublažavanja posljedica pandemije Covid-19 i novim aktivnostima HBOR-a, 3. Aktivnosti HBOR-a u kreditiranju poduzeća u većinskom vlasništvu RH, 4. Prijedlog davanja suglasnosti za storniranje naknada po Ugovoru o kreditu zaključenom s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „lnvesticije javnog sektora" Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka i Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „EU projekti" i po Modelu podjele rizika sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, korisnik SBERBANK d.d., Zagreb, 8. Prijedlog davanja suglasnosti za zamjenu potraživanja i pripadajućih založnih prava po Ugovorima o kreditu, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na zapošljavanje radnika u HBOR-u, 11. Prijedlog povećanja limita najveće dopuštene izloženosti, 15. Revidirani skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1 .1. do 30.6.2020. godine, 16. Nerevidirani skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.9.2020. godine, 17. lzmjene i dopune odvojenog i konsolidiranog Financijskog plana HBOR-a i Grupe HBOR za 2020. godinu, 18. Prijedlog ukidanja polugodišnje revizije odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja HBOR-a i Grupe HBOR od 2021. godine, 19. Sklapanje Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u lnvesticijskom fondu inicijative triju mora i o ulaganju u lnvesticijski fond lnicijative triju mora (Three Seas lnitiative lnvestment Fund S.A. SICAV-RAIF, Luksemburg), u ime HBOR-a, a za račun Vlade RH i imenovanje HBOR-ovih predstavnika u Upravu i Nadzorni odbor lnvesticijskog fonda lnicijative triju mora, 20. Razno. Točke 9., 12. – 14. Izvješća
16. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 23. PROSINCA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u PSN-u.