HBOR Drugi kontakti

SEKTOR KREDITIRANJA

Suzana Laušin-Katanec, direktorica kreditiranje@hbor.hr
 
PODRUČNI UREDI

Tomislav Marković, voditelj područnog ureda (Varaždin) i koordinator područnih ureda hbor-varazdin@hbor.hr

Vesna Bartolović Stančić, voditeljica područnog ureda (Rijeka) hbor-rijeka@hbor.hr

Boris Čagalj, voditelj područnog ureda (Osijek) hbor-osijek@hbor.hr

Područni ured (Gospić) hbor-gospic@hbor.hr

Marina Jurašin, voditeljica područnog ureda (Split) hbor-split@hbor.hr

Cinzia Zubin, voditeljica područnog ureda (Pula) hbor-pula@hbor.hr


DIREKCIJA ZA VELIKA PODUZEĆA I GRUPE Nikola Ključariček, rukovoditelj nkljucaricek@hbor.hr


DIREKCIJA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA Ivana Šeketa, rukovoditeljica iseketa@hbor.hr

Odjel za mikro poduzetnike Mirela Đuran, voditeljica mduran@hbor.hr

Odjel za mala poduzeća Ivana Grahovac, voditeljica igrahovac@hbor.hr

Odjel za srednja poduzeća Marija Kvesić, voditeljica mkvesic@hbor.hr


DIREKCIJA ZA POSLOVANJE S BANKAMA, FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA I JEDINICAMA LOKANE SAMOUPRAVE

Mario Perić, rukovoditelj mperic@)hbor.hr

Odjel za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave Senka Jurković, voditeljica sjurkovic@hbor.hr

Odjel za poslovanje s bankama Zoran Babić, voditelj zbabic@hbor.hr


DIREKCIJA ZA RESTRUKTURIRANJA Juraj Pitlović, rukovoditelj jpitlovic@hbor.hr


DIREKCIJA ZA PROJEKTNA FINANCIRANJA Antun Drempetić, rukovoditelj adrempetic@hbor.hr

Služba izvješćivanja Vlatka Ivezić, voditeljica vivezic@hbor.hr

SEKTOR SREDSTAVA

Marijana Kolić, direktorica mkolic@hbor.hr


DIREKCIJA RIZNICE Tibor Szabo, rukovoditelj tszabo@hbor.hr

DIREKCIJA FINANCIRANJA Harun Tanković, rukovoditelj htankovic@hbor.hr

Odjel posebnog financiranja Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica zkolenc@hbor.hr


DIREKCIJA TRANSAKCIJSKOG BANKARSTVA

Odjel korespondentnog bankarstva Suzana Vulin, voditeljica svulin@hbor.hr  

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Marin Pranjić, direktor mpranjic@hbor.hr


DIREKCIJA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Renata Ivanjko, rukovoditeljica rivanjko@hbor.hr

Odjel plana i analize Ilka Tonković, voditeljica itonkovic@hbor.hr

Odjel izvješćivanja Mirjana Juras, voditeljica mjuras@hbor.hr


DIREKCIJA RAČUNOVODSTVA

Petra Maltar, rukovoditeljica pmaltar@hbor.hr

Odjel glavne knjige Brankica Gović, voditeljica bgovic@hbor.hr   

SEKTOR PRAVNIH POSLOVA I NABAVE


DIREKCIJA PRAVNE PODRŠKE KREDITIRANJU I INFORMIRANJU

Nenad Kalajdžić, rukovoditelj nkalajdzic@hbor.hr

Odjel pravne podrške kreditiranju Tihana Poljak, voditeljica tpoljak@hbor.hr

Odjel pravne podrške informiranju Branka Bišćan, voditeljica bbiscan@hbor.hr  


DIREKCIJA PRAVNE PODRŠKE POSEBNOM FINANCIRANJU I NAPLATI POTRAŽIVANJA

Maja Baričević, rukovoditeljica mbaricevic@hbor.hr

Odjel pravne podrške posebnom financiranju Nada Bilobrk, voditeljica nbilobrk@hbor.hr

Odjel pravne podrške naplati potraživanja Tomislav Vlašić, voditelj tvlasic@hbor.hr  


DIREKCIJA NABAVE Ivan Vrdoljak, rukovoditelj ivrdoljak@hbor.hr  

SEKTOR ANALIZA

Ante Artuković, direktor aartukovic@hbor.hr  


DIREKCIJA KREDITNIH ANALIZA Ante Pavković, rukovoditelj apavkovic@hbor.hr  


DIREKCIJA RIZIČNIH PLASMANA Danijel Matijević, rukovoditelj dmatijevic@hbor.hr

Odjel za mikro i male poduzetnike Tina Bago, voditeljica tbago@hbor.hr

Odjel za srednja i velika poduzeća Ozren Gamulin, voditelj ogamulin@hbor.hr  


DIREKCIJA ANALIZE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA

Mirela Mioč, rukovoditeljica mmioc@hbor.hr  


DIREKCIJA TEHNIČKIH ANALIZA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Branimir Grgat, rukovoditelj bgrgat@hbor.hr  


DIREKCIJA INVESTICIJSKOG  NADZORA

Kristian Jukić, rukovoditelj kjukic@hbor.hr  

SEKTOR INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Tihomir Jakšić, direktor tjaksic@hbor.hr  


DIREKCIJA APLIKATIVNE PODRŠKE

Damir Kipčić, rukovoditelj dkipcic@hbor.hr

Odjel upravljanja poslovnim sustavima Siniša Krnjak, voditelj skrnjak@hbor.hr

Odjel razvoja aplikacija Hrvoje Mance, voditelj hmance@hbor.hr  


DIREKCIJA SISTEMSKE, KORISNIČKE I OPERATIVNE PODRŠKE

Dean Narandžić, rukovoditelj dnarandzic@hbor.hr

Odjel sistemske podrške Tomislav Ježić, voditelj tjezic@hbor.hr

Odjel korisničke i operativne podrške Goran Kranjčec, voditelj gkranjcec@hbor.hr  

SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE


DIREKCIJA ODRŽAVANJA I STJECANJA IMOVINE

Jadranka Sabljak, rukovoditeljica jsabljak@hbor.hr

Odjel održavanja imovine Milan Pezelj, voditelj mpezelj@hbor.hr

Odjel stjecanja imovine  


DIREKCIJA LOGISTIKE Andrej Tolušić, rukovoditelj atolusic@hbor.hr  


DIREKCIJA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA

Ivka Kardum, rukovoditeljica ikardum@hbor.hr

Odjel analitičkog knjigovodstva poslova kreditiranja Sandra Antonić Novaković, voditeljica santonic@hbor.hr

Odjel prisilne naplate potraživanja Katarina Težak Lojić, voditeljica ktezak@hbor.hr

Odjel analitičkog knjigovodstva poslova riznice, zaduženja i garancija Mirna Ivanović, voditeljica mbangoura@hbor.hr  


DIREKCIJA PODRŠKE KREDITIRANJU Maja Soldo Majstorović, rukovoditeljica msoldo@hbor.hr

Odjel kreditne administracije Katarina Radunić, voditeljica kradunic@)hbor.hr


SEKTOR STRATEGIJE

Gordan Kuvek, direktor gkuvek@hbor.hr
 

DIREKCIJA ULAGANJA Marija Jerkić, rukovoditeljica mjerkic@hbor.hr
 

DIREKCIJA RAZVOJA I UPRAVLJANJA PROIZVODIMA

Danijela Maršić Peica, rukovoditeljica dmarsic@hbor.hr

Odjel upravljanja proizvodima Andrea Milić, voditeljica amilic@hbor.hr

Odjel razvoja kreditnih proizvoda


DIREKCIJA EU FONDOVA I FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Marina Marasović, rukovoditeljica mmarasovic@hbor.hr  


DIREKCIJA POSLOVNIH KOMUNIKACIJA I MARKETINGA

Dajana Kačić-Alesić, v.d. rukovoditeljica dkacic-alesic@hbor.hr
 

DIREKCIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Jadranka Mršić Hebrang, rukovoditeljica jmrsic@hbor.hr  


SEKTOR UPRAVLJANJA RIZICIMA

Sanja Gorup Šklebar, v.d. direktorica sgorup@hbor.hr  


DIREKCIJA STRATEŠKOG KREDITNOG RIZIKA  


DIREKCIJA KONTROLE PLASMANA

Predrag Vidović, rukovoditelj pvidovic@hbor.hr  


DIREKCIJA RIZIKA LIKVIDNOSTI, TRŽIŠNIH I OPERATIVNIH RIZIKA

Odjel rizika likvidnosti i tržišnih rizika Boris Sambolić, voditelj bsambolic@hbor.hr
 

SEKTOR OSIGURANJA IZVOZA I JAMSTAVA

Martina Jus, direktorica mjus@hbor.hr

DIREKCIJA OSIGURANJA IZVOZNIH KREDITA

Vedrana Gavran Franić, rukovoditeljica vgavran@hbor.hr

DIREKCIJA JAMSTAVA Ante Alić, rukovoditelj aalic@hbor.hr

SLUŽBA IZVJEŠĆIVANJA, PLANIRANJA I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA Ivan Katić, voditelj ikatic@hbor.hr

SLUŽBA PLAĆANJA I REGRESNIH NAPLATA


MEĐUNARODNA I IZVOZNA STRATEGIJA

Maja Jurić, rukovoditeljica mjuric@hbor.hr


UNUTARNJA REVIZIJA

Željko Franić, rukovoditelj zfranic@hbor.hr


LJUDSKI POTENCIJALI

Ana Popović, rukovoditeljica apopovic@hbor.hr


URED ZA USKLAĐENOST, SPNFT, INFORMACIJSKU SIGURNOST I POTPORE

Ljerka Kisić Nikolić, voditeljica funkcije praćenja usklađenosti ljkisic@hbor.hr

Daniel Jojić, voditelj funkcije SPNFT djojic@hbor.hr

Ante Tandara, voditelj sigurnosti informacijskog sustava atandara@hbor.hr

Marko Maček, voditelj potpora mmacek@hbor.hr
 

URED UPRAVE

Martina Caratan, predstojnica mcaratan@hbor.hr


IZVRŠNA DIREKTORICA

Ivana Mahovlić hbor@hbor.hr


UPRAVA 

Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave Josip Pavković, član Uprave Alan Herjavec, član Uprave hbor@hbor.hr