HBOR E-RAČUN

Obveza izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Podsjećamo vas da u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 94/18), dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000, odnosno 500.000 kn. Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Slijedom navedenog, obavještavamo vas da ste od 1. srpnja 2019. Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kao javnom naručitelju, obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Svi javni naručitelji, pa tako i HBOR, zaprimaju elektroničke račune isključivo putem nacionalne centralne platforme odnosno FINA-inog servisa e-Račun za državu, a izdavatelji šalju javnim naručiteljima elektronički račun na isti način. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za e-Račun s FINA-inim servisom e-Račun za državu.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU normom prema FINA-inom servisu e-Račun za državu, možete pronaći na FINA-inim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

U skladu s obavijesti koju smo kao javni naručitelj zaprimili od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, obavještavamo vas da se svi ostali pokušaji isporuke računa putem elektroničke pošte ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju valjano razmijenjenim e-računima i trebaju se odbiti, jer takav način slanja, odnosno zaprimanja nije u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa o javnoj nabavi, odnosno protivno je odredbama zakona i podzakonskih akata.