Predstavljena je strategija poslovanja HBOR-a za petogodišnje razdoblje koja se temelji na ostvarenju pet ključnih strateških ciljeva.

Temelj izrade strategije bila je analiza postojećih internih i eksternih uvjeta u kojima HBOR posluje, uključujući dobre poslovne prakse drugih razvojnih banaka u EU.

 

Sukladno provedenim analizama i preporukama konzultanta, HBOR-ova strategija poslovanja u razdoblju od 2020. do 2024. godine definira viziju HBOR-a kao pokretača inovativnosti i održivog rasta hrvatskog gospodarstva. Uvažavajući kontinuirane promjene domaćeg i međunarodnog poslovnog okruženja, kao i trenutne i buduće potrebe javnog i privatnog sektora, HBOR-ova misija bit će proaktivna potpora razvoju Hrvatske.

 

Pet strateških smjernica poslovanja

Strateške smjernice poslovanja HBOR-a u narednom petogodišnjem razdoblju bit će fokusirane na:

  1. Poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi vlasničkog kapitala u Republici Hrvatskoj
  2. Poticanje ekonomski i socijalno uravnoteženog i održivog regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske
  3. Poticanje internacionalizacije i globalizacije hrvatskog gospodarstva
  4. Poticanje konkurentnosti uz naglasak na inovacije, digitalnu transformaciju i Industriju 4.0
  5. Poticanje klimatski i energetski neutralnog gospodarstva kroz energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.

Poseban naglasak stavlja se na podršku malim i srednjim poduzetnicima te slabije razvijenim područjima kroz korištenje nacionalnih izvora financiranja, a posebice kroz korištenje raspoloživih sredstava EU fondova.

 

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izjavila je ovom prilikom: „Ostvarenje strateških ciljeva temeljeno je na HBOR-ovom fleksibilnom i održivom poslovanju, s proaktivnim poslovnim pristupom. Strategija će omogućiti HBOR-u da brže i učinkovitije reagira na zahtjeve gospodarstva Republike Hrvatske, promjene na financijskom tržištu i makroekonomskom okruženju, pružajući adekvatne proizvode i usluge hrvatskom gospodarstvu.“

Sredstva za provedbu ovog projekta osigurana su u okviru EU Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) pri Europskoj komisiji.

 

2019. godina – 3 posto više odobrenih kredita

HBOR je u 2019. godini podržao 2.413 projekata s iznosom većim od 7 milijardi kuna kroz kreditnu, garancijsku i mandatnu aktivnost, dok je iznos odobrenih kredita za 3 posto veći od onog u 2018. godini.

Tako je tijekom 2019. godine odobreno 5,8 milijardi kuna kredita za 1848 projekata, od čega su oni namijenjeni investicijama činili 88 posto svih odobrenja u 2019. godini.

 

Strategija poslovanja 2020. – 2024.

možda će vas zanimati

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora

Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Saznajte više

Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više