Predstavljena je strategija poslovanja HBOR-a za petogodišnje razdoblje koja se temelji na ostvarenju pet ključnih strateških ciljeva.

Temelj izrade strategije bila je analiza postojećih internih i eksternih uvjeta u kojima HBOR posluje, uključujući dobre poslovne prakse drugih razvojnih banaka u EU.

 

Sukladno provedenim analizama i preporukama konzultanta, HBOR-ova strategija poslovanja u razdoblju od 2020. do 2024. godine definira viziju HBOR-a kao pokretača inovativnosti i održivog rasta hrvatskog gospodarstva. Uvažavajući kontinuirane promjene domaćeg i međunarodnog poslovnog okruženja, kao i trenutne i buduće potrebe javnog i privatnog sektora, HBOR-ova misija bit će proaktivna potpora razvoju Hrvatske.

 

Pet strateških smjernica poslovanja

Strateške smjernice poslovanja HBOR-a u narednom petogodišnjem razdoblju bit će fokusirane na:

  1. Poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi vlasničkog kapitala u Republici Hrvatskoj
  2. Poticanje ekonomski i socijalno uravnoteženog i održivog regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske
  3. Poticanje internacionalizacije i globalizacije hrvatskog gospodarstva
  4. Poticanje konkurentnosti uz naglasak na inovacije, digitalnu transformaciju i Industriju 4.0
  5. Poticanje klimatski i energetski neutralnog gospodarstva kroz energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.

Poseban naglasak stavlja se na podršku malim i srednjim poduzetnicima te slabije razvijenim područjima kroz korištenje nacionalnih izvora financiranja, a posebice kroz korištenje raspoloživih sredstava EU fondova.

 

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izjavila je ovom prilikom: „Ostvarenje strateških ciljeva temeljeno je na HBOR-ovom fleksibilnom i održivom poslovanju, s proaktivnim poslovnim pristupom. Strategija će omogućiti HBOR-u da brže i učinkovitije reagira na zahtjeve gospodarstva Republike Hrvatske, promjene na financijskom tržištu i makroekonomskom okruženju, pružajući adekvatne proizvode i usluge hrvatskom gospodarstvu.“

Sredstva za provedbu ovog projekta osigurana su u okviru EU Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) pri Europskoj komisiji.

 

2019. godina – 3 posto više odobrenih kredita

HBOR je u 2019. godini podržao 2.413 projekata s iznosom većim od 7 milijardi kuna kroz kreditnu, garancijsku i mandatnu aktivnost, dok je iznos odobrenih kredita za 3 posto veći od onog u 2018. godini.

Tako je tijekom 2019. godine odobreno 5,8 milijardi kuna kredita za 1848 projekata, od čega su oni namijenjeni investicijama činili 88 posto svih odobrenja u 2019. godini.

 

Strategija poslovanja  2020. – 2024.

možda će vas zanimati

HBOR – pokretač inovativnosti i održivog razvoja Hrvatske

Predstavljena je strategija poslovanja HBOR-a za petogodišnje razdoblje koja se temelji na ostvarenju pet ključnih strateških ciljeva. Temelj izrade strategije bila je analiza postojećih internih...

Saznajte više

HBOR – pokretač inovativnosti i održivog razvoja Hrvatske

Predstavljena je strategija poslovanja HBOR-a za petogodišnje razdoblje koja se temelji na ostvarenju pet ključnih strateških ciljeva. Temelj izrade strategije bila je analiza postojećih internih...

Saznajte više

Kredit dobavljača

Krediti su namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Saznajte više