HBOR Informacija o promjeni brojeva računa za uplate klijenata u korist HBOR-a od 1. 11. 2022.
HBOR s 1. 11. 2022. prestaje sa sudjelovanjem u radu Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) i Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) kao neposredni sudionik. Obračunski račun u NKS-u bit će zatvoren s 1. 11. 2022., a račun za namiru u HSVP-u s 1. 1. 2023. Iako račun za namiru u HSVP-u ostaje otvoren do 1. 1. 2023., isti se nakon 1. 11. 2022. neće koristiti za namiru platnih transakcija.

HBOR će od 1. 11. 2022., za potrebe obavljanja kunskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj, koristiti isključivo transakcijske račune otvorene kod sljedećih banaka:
  • Hrvatska poštanska banka d.d. – IBAN HR4623900011101354600
  • Privredna banka Zagreb d.d. – IBAN HR5223400091111204327
  • Zagrebačka banka d.d. – IBAN HR4223600001102183551.
Slijedom navedenog, molimo Vas da od 1. 11. 2022. za sve kunske uplate u korist HBOR-a koristite gore navedene račune.

Sva pitanja vezana uz način obavljanja platnog prometa HBOR-a možete uputiti na sektorsredstava@hbor.hr.