HBOR Javna nabava 2022.
U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017 i broj 144/2020) Plan nabave za 2022. godinu Hrvatske banke za obnovu i razvitak dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave.

Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za2022. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu 
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
IV . izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2022. godinu