HBOR Javna nabava 2023.
U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017 i broj 144/2020) Plan nabave za 2022. godinu Hrvatske banke za obnovu i razvitak dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave.

Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf
I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf
II. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
II. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf
III. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
III. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf  
IV. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
IV. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf 
V. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
V. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf 
VI. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
VI. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf

VII. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
VII. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf
VIII. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
VIII. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf
IX. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls
IX. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf