HBOR JEDNOSTAVNA NABAVA 2023.
Na ovoj stranici HBOR objavljuje pozive na dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave.

 

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA IZDAVANJA ZRAKOPLOVNIH KARATA I OSTALIH USLUGA NA PODRUČJU ORGANIZACIJE POSLOVNIH PUTOVANJA


Evidencijski broj nabave: N1-23

Datum objave: 27. lipnja 2023.

Rok za dostavu ponuda: 3. srpnja 2023.

EVB N1-23 Poziv na dostavu ponuda

Prilog III – Troškovnik

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Prilog I – Ponudbeni list

N1-23 Obavijest o odabiru