HBOR Način provođenja ulaganja putem FGS-ova i uloga HBOR-a
Nastavno na neke medijske napise koji netočno tumače HBOR-ovu odgovornost i ulogu u pozajmicama u korist koncerna Agrokor putem Fondova za gospodarsku suradnju (FGS), a s ciljem razjašnjenja na koji način se provode ulaganja putem FGS-ova te koja je HBOR-ova uloga u ovim ulaganjima, želimo Vas izvijestiti kako slijedi:

Odlukom Vlade RH od 4.8.2010. HBOR je imenovan kvalificiranim ulagačem u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju (FGS-ova). HBOR u vlastito ime, a za račun (po nalogu) Vlade RH, u svaki od FGS-ova ulaže iznos koji je jednak iznosu koji su u isti FGS uložili privatni ulagači. FGS-ovi su osnovani 2011. godine i poslovali su u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima (NN 150/05) do 2013. godine kada je stupio na snagu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13). Upravljanje FGS-ovima nadzire HANFA.

Postupak odlučivanja o ulaganjima

Postupak odlučivanja o ulaganjima FGS-ova sastoji se od sljedećih koraka:
  1. Prijedloge za konkretna ulaganja, koji sadrže pojedinosti o predloženom ulaganju te izračune sredstava potrebnih za provedbu investicija FGS-ova, daju društva za upravljanje investicijskim fondovima.
  2. O tim prijedlozima odlučuju povjerenički odbori čiji su članovi predstavnici svakog od privatnih ulagača (mirovinskih fondova, osiguravajućih društava te drugih privatnih poduzetnika iz financijskog i nefinancijskog sektora), te predstavnik HBOR-a.
  3. Svaki prijedlog društva za ulaganje analiziraju stručne službe HBOR-a, temeljem čega Uprava ili Nadzorni odbor HBOR-a nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nalogodavcu predlaže kako glasovati na sjednici povjereničkog odbora.
  4. Odluka nadležnog ministarstva obvezujuća je za HBOR, i HBOR je ovlašten glasovati isključivo po zaprimanju mišljenja nadležnog ministarstva. Praksa je pokazala da nadležno ministarstvo nije uvijek potvrđivalo prijedloge HBOR-a, no u konkretna dva slučaja (Hoteli Plat i Zagreb-montaža) prijedlozi HBOR-a i odluke nadležnog ministarstva bile su jednake.
  5. Nakon usvajanja odluke o ulaganju na povjereničkom odboru FGS-a, društvo za upravljanje poziva ulagače na uplatu sredstava za provedbu investicije.
  6. Ulagači uplaćuju sredstva u FGS sukladno visini svojih udjela, a FGS (pod vodstvom društva za upravljanje) je dužan provesti investiciju striktno u skladu s odlukom povjereničkog odbora.
  7. Nakon provedbe investicije, društvo za upravljanje ulagačima dostavlja izjavu o sukladnosti uvjeta provedenog ulaganja s odlukom povjereničkog odbora.

Ulaganja u Hotele Plat i Zagreb-montažu

Što se tiče konkretnog ulaganja fondova Nexus FGS i Nexus FGS II, tim fondovima upravlja društvo za upravljanje Nexus Private Equity partneri d.o.o. Odluke o ulaganju u Hotele Plat, odnosno u Zagreb-montažu, predviđale su provedbu investicija putem projektnih društava, tzv. SPV-a – Nexus ulaganja d.o.o. za investiciju u Zagreb-montažu, a KHA četiri d.o.o. za investiciju u Hotele Plat. Navedenim odlukama nije bilo predviđeno pozajmljivanje sredstava investicija trećim stranama.

Sjednica Povjereničkog odbora Nexus FGS-a održana je 3.5.2017. te je tada po prvi puta dobivena informacija o pozajmici Nexus ulaganja d.o.o. u korist koncerna Agrokor, dok je sjednica Povjereničkog odbora Nexus FGS II održana 4.5.2017. te je tada po prvi puta dobivena informacija o pozajmici KHA četiri d.o.o. u korist koncerna Agrokor.

HBOR, koji u poslovanju s FGS-ovima postupa po nalogu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odmah je po saznanju za svaki od slučajeva obavijestio nadležno ministarstvo kao nalogodavca, te tražio od društva Nexus Private Equity partneri d.o.o. detaljne informacije o pozajmicama u korist koncerna Agrokor. Naglašavamo da su te pozajmice bile dane bez znanja povjereničkih odbora tih dvaju FGS-ova, pa tako i bez znanja HBOR-a. Dva dana nakon sjednica povjereničkih odbora HANFA je pokrenula postupak nadzora nad društvom za upravljanje i fondovima kojima upravlja, ali je društvo na HBOR-ovo traženje odbilo HBOR-u dati detaljnije podatke o tijeku nadzora i njegovom nalazu.

Još jednom ističemo da HBOR nije imao saznanja niti utjecaja na pozajmice Agrokoru koje su dala SPV društva.