HBOR Plan ulaganja za Europu (''Junckerov plan'') i EFSU
Kako bi poboljšala investicijsko i financijsko okruženje na prostoru EU, te stvorila okvir za snažnije investicije, Europska komisija je pokrenula inicijativu pod nazivom Plan ulaganja za Europu, poznatu i pod nazivom ''Junckerov plan''. Ova inicijativa ima tri područja djelovanja:
 1. Mobilizacija dodatnih ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine, čime će se pojačati učinak javnih sredstava i potaknuti privatna ulaganja.
 2. Ciljane inicijative kojima će se osigurati da ta dodatna ulaganja odgovaraju potrebama realnoga gospodarstva.
 3. Mjere za povećanje regulatorne predvidljivosti i uklanjanje prepreka ulaganjima, čime će se povećati privlačnost za investiranje na razini EU, a posljedično i učinak Plana. Što je EFSU – Europski fond za strateška ulaganja?
EFSU je jedna od ključnih mjera Junckerovog plana koju su zajednički pokrenuli EIB Grupa (Europska investicijska banka - EIB i Europski investicijski fond - EIF) i Europska Komisija, radi potpore premošćivanju investicijskog jaza u EU mobiliziranjem privatnih sredstava za strateška ulaganja. U naredne tri godine EFSU namjerava potaknuti ulaganja u visini 315 milijardi eura.

Tko može podnijeti zahtjev za financiranje uz podršku EFSU-a?

 • Subjekti svih veličina – uključujući komunalna poduzeća, subjekte za posebne namjene ili projektna poduzeća, mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih) te srednje kapitalizirana poduzeća (do 3.000 zaposlenih)
 • Subjekti javnog sektora
 • Nacionalne razvojne banke ili druge banke koje omogućuju posredno kreditiranje
 • Fondovi i svi drugi oblici zajedničkog ulaganja

Koje će vrste projekata moći dobiti podršku EFSU-a?

Fokus EFSU-a je na projektima koji imaju veću rizičnost od projekata koji su prihvatljivi za kreditiranja u uobičajenom poslovanju. Izravno financiranje uz podršku EFSU-a moguće je isključivo kod projekata većih od 50 mil eura, dok će projekti malih i srednjih poduzetnika te srednje kapitaliziranih poduzeća, ukupnog iznosa do 50 milijuna eura biti razmatrani putem posrednika kroz EFSU-ov prozor za mala i srednja poduzeća.

Ključni sektori ulaganja u okviru EFSU-a su:

 • Strateška infrastruktura, uključujući digitalnu, transportnu i energetsku infrastrukturu
 • Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
 • Edukacija i obuka, istraživanje, razvoj i inovacije
 • Ekološki i socijalni te projekti urbanog razvoja
 • Podrška MSP i Mid-Cap društvima

Uvjeti prihvatljivosti EFSU projekata

 • Komercijalno opravdani, ekonomski i tehnički održivi
 • Doprinose EU ciljevima, održivom rastu i zapošljavanju
 • Dovoljno bankabilni da budu prihvatljivi za financiranje
 • Cijena financiranja utvrđena razmjerno s preuzetim rizikom
 • Mobiliziraju privatni kapital

Koja je uloga HBOR-a u provedbi Plana?

 • sudjelovanje u financiranju infrastrukturnih projekata i projekata malih i srednjih poduzeća EFSU-a putem različitih programa usmjerenih na promicanje gospodarskog rasta,
 • kreiranje novih financijskih proizvoda sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva,
 • identifikacija ekonomski i tehnički održivih projekata u ključnim sektorima, posebno u inovativnim, ekološki osviještenim i društvenim područjima, koji će biti predloženi za financiranje u okviru EFSU-a,
 • djelovanje kao nacionalna pristupna točka za moguće klijente i dionike,
 • privlačenje privatnih subjekata za ulaganja u kombinaciji s javnim resursima,
 • uspostavljanje Hrvatskog portala projekata ulaganja, koji obuhvaća tekuće i buduće projekte ulaganja u Republici Hrvatskoj
PRIJAVA ZA INVESTITORE - prijava projekata za financiranje uz podršku EFSU

Kome se treba obratiti za financiranje uz podršku EFSU-a?

Za sve detalje možete se obratiti HBOR-u, e-mailom na efsu@hbor.hr ili na broj telefona 01 45 91 666 Više informacija možete naći na web stranici EIB-a: www.eib.org/invest-eu, Europske komisije:http://ec.europa.eu/invest-eu Opširnije o EFSU možete pogledati ovdje: Smjernice za investitore i nacionalne koordinatore Odluka Vlade RH Provedba Plana ulaganja za Europu u RH.pdf