HBOR Natječaj za studentske stipendije
Odluka o zatvaranju natječaja: 23.5.2024., izabrani su: Iris Trgovec, studentica 1. godine sveučilišnog diplomskog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Petar Matišić, student 2. godine sveučilišnog diplomskog studija na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu​.
Drugi intervju s odabranim kandidatima: 9.5.2024.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.4.2024.
Intervju s odabranim kandidatima: 19.4.2024.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 8.4.2024.


Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 30 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnoga i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do:
 
 
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
3 STUDENTSKE STIPENDIJE
 
te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija
 
 
 
Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?
 
 • Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) - Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Stručni prijediplomski studij primijenjenog računarstva ili Stručni diplomski studij primijenjenog računarstva
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija ili Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi 
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu
 
 
Što HBOR nudi stipendistima?
 
 • Stipendiju od najmanje 292,00 EUR do najviše 465,00 EUR neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija
 
 
Rad u HBOR-u omogućuje:
 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja
 
 
Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
 
 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze
 
 
Kako izvršiti prijavu?
 
 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 
 • Rok za prijavu je: 31.3.2024.
 
 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2023./2024.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
 
Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.
 
 
Kako ćemo izabrati stipendiste?
 
 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a
 
                                           
Kako se regulira pravo na stipendiju?
 
 • HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendije
 
 
Za sva pitanja oko dodjele stipendije, možete se javiti na e-poštu: stipendije@hbor.hr

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 25.1.2024., natječaj za izbor studenata za stipendiranje se obustavlja te se neće stipendirati niti jedan kandidat iz postupka.
Drugi intervju s odabranim kandidatima: 3.1.2024.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.12.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 7.12.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11.2023.


Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 30 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnoga i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do
 
3 STUDENTSKE STIPENDIJE
 
te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija
 
 
 
Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?
 
 • Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) - Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Stručni prijediplomski studij primijenjenog računarstva ili Stručni diplomski studij primijenjenog računarstva
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija ili Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi 
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu
 
 
Što HBOR nudi stipendistima?
 
 • Stipendiju od najmanje 292,00 EUR do najviše 465,00 EUR neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija
  
Rad u HBOR-u omogućuje:
 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja
  
Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
 
 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga 
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze
 
 
Kako izvršiti prijavu?
 
 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 
 • Rok za prijavu je: 15.11.2023.
 
 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2023./2024.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
 
Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail (stipendije@hbor.hr) zajedno s ostalom dokumentacijom.
 
 
Kako ćemo izabrati stipendiste?
 
 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a
                                            
Kako se regulira pravo na stipendiju?
 
 • HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendije
 


Odluka o zatvaranju natječaja: 29.06.2023. godine, natječaj za izbor studenata za stipendiranje se obustavlja te se neće stipendirati niti jedan kandidat iz postupka.Drugi intervju s odabranim kandidatima: 22.03.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.03.2023. Intervju s odabranim kandidatima: 28.02.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.2.2023.,11.2.2023.,12.2.2023.,15.2.2023.,16.2.2023.,17.2.2023.,18.2.2023.,19.2.2023. Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.12.2022.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 30 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnoga i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do:

3 STUDENTSKE STIPENDIJE

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?  
 • Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) - Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu
 

Što HBOR nudi stipendistima?  
 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija
 

Rad u HBOR-u omogućuje:
 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja
    Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:  
 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze
 

Kako izvršiti prijavu?  
 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 • Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • Motivacijsko pismo i životopis
 • Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje
 • Rok za prijavu je: 04.12.2022.
 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2022./2023.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.     Kako ćemo izabrati stipendiste?  
 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a
 

Kako se regulira pravo na stipendiju?  
 • HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendije

Odluka o zatvaranju natječaja: 01.04.2022., izabrani su: Ivan Kraljić, student 1. godine diplomskog stručnog studija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i Danijel Martinec, student 1. godine diplomskog stručnog studija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Drugi intervju s odabranim kandidatima: 22.02.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 18.01.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 11.01.2022., 12.01.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 01.12.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 15.11.2021.

3 STUDENTSKE STIPENDIJE

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?
 • Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) - Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu
Što HBOR nudi stipendistima?
 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija
Rad u HBOR-u omogućuje:
 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernetes, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja
  Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze
Kako izvršiti prijavu?
 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 • Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • Motivacijsko pismo i životopis
 • Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje
 • Rok za prijavu je: 15.11.2021.
 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2021./2022.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.   Kako ćemo izabrati stipendiste?
 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a
Kako se regulira pravo na stipendiju?
 • HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendije

Odluka o zatvaranju natječaja: 24.1.2020., izabrani su: Petar Kovač, student 3. godine preddiplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Željka Toplek, studentica 1. godine diplomskog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu Drugi intervju s odabranim kandidatima: 23.12.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 6.12.2019., 9.12.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.12.2019., 10.12.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.11.2019., 18.11.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 31.10.2019.
 

2 STUDENTSKE STIPENDIJE te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?

Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija, 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) - Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
• Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima

• Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
• Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?
• Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
• Obavljanje stručne prakse
• Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
• Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
• Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator

Rad u HBOR-u omogućuje:
• Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
• Rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
• Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
• Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja

Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
• Redovito izvršavati obveze na fakultetu
• Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
• Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
• Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
• Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
• Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
• Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

Kako izvršiti prijavu? Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
• Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
• Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
• Motivacijsko pismo i životopis
• Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje

Rok za prijavu je: 31.10.2019.

Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti
• Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2019./2020.
• Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena). Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Kako ćemo izabrati stipendiste?
• U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
• Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori

Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
• Visoka motivacija
• Psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
• Visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
• Nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
• Prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
• Visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

Kako se regulira pravo na stipendiju?
• HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze Banke i studenta korisnika stipendije