HBOR Netržišni rizici
Netržišni rizici su komercijalni i politički rizici javnopravnih i privatnih dužnika sa sjedištem izvan EU ili OECD-a neovisno o ročnosti, odnosno svi rizici prema svim dužnicima neovisno o sjedištu čije je trajanje uključujući razdoblje proizvodnje dvije godine i više.