HBOR Održane radionice o strukturiranju projekata u javnom sektoru
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organizirala je tijekom listopada i studenog 2021. godine četiri radionice o strukturiranju projekata u javnom sektoru na lokalnom nivou. Radionice za lokalne dionike, primarno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), održane su u okviru provedbe projekta „Tehnička pomoć – savjetodavne usluge za ulaganja javnog sektora“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH). Svrha projekta je pružiti tehničku pomoć i podršku JLP(R)S-ovima u pripremi projekata te na taj način pridonijeti uravnoteženom lokalnom i regionalnom razvoju i poboljšanju apsorpcije EU sredstava.

Lokalni dionici koji su sudjelovali su s područja Dalmacije, Gorskog kotara, Like i Slavonije, a uz predstavnike općina, gradova i županija, na radionicama su sudjelovali i zaposlenici regionalnih i lokalnih razvojnih agencija.

Teme radionica obrađene su kroz dva bloka. U prvom bloku, kojeg su vodili stručnjaci tvrtke Ernst Young Savjetovanje d.o.o., naglasak je bio na strukturiranju i pripremi projekata u skladu sa strateškim dokumentima, bitnim koracima u pripremi projektno-tehničke dokumentacije i podnošenju projektnih prijedloga, ali i izvorima financiranja projekata. Uz teme relevantne za strukturiranje i pripremu projekata kako bi bili prihvatljivi za financiranje, prvi blok radionice zaključen je raspravom o dosadašnjim iskustvima sudionika u pripremi i provedbi razvojnih projekata, s osvrtom na financijsku održivost i probleme povezane s postupcima javne nabave.

U sklopu drugog bloka radionica predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva poljoprivrede predstavili su sudionicima dosadašnji napredak u izradi programskih dokumenata za višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027. Tako su predstavljena područja ulaganja i noviteti koji se mogu očekivati u narednom financijskom razdoblju te planirane alokacije za program Konkurentnost i kohezija, Integrirani teritorijalni program, Program ruralnog razvoja 2021. – 2022. i Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. Također, predstavnici resornih ministarstava odgovarali su na pitanja o mogućnostima za dobivanje tehničke pomoć i podrške u pripremi i provedbi projekata za JLP(R)S-ova u novom programskom razdoblju te o očekivanoj dinamici objave prvih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i natječaja. Najavljena je i uspostava Fonda za regionalni razvoj, u sklopu kojeg će se JLP(R)S-ovima ponuditi novi, znatno povoljniji, financijski instrumenti. Predstavnici HBOR-a govorili su o kreditnim sredstvima i financijskim proizvodima HBOR-a za financiranje projekata javnog sektora.

Sudionici radionica su kroz aktivno sudjelovanje i raspravu podijelili svoja iskustva i izazove s kojima se susreću u pripremi i provedbi lokalnih i regionalnih projekata, čime su dali vrijedan doprinos i informacije HBOR-u koji kroz navedeni projekt razvija i model pružanja tehničke pomoći i savjetodavnih usluga HBOR-a za javni sektor. Svi sudionici složili su se kako je dodatna podrška u pripremi projekata i osiguravanju odgovarajućih modela (su)financiranja i dalje potrebna na lokalnoj i regionalnoj razini, a sve kako bi se na kvalitetan način doprinijelo boljoj apsorpcija raspoloživih EU sredstava, ali i razvoju i unaprjeđenju uvjeta života svih građana Republike Hrvatske.

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (European Investment Advisory Hub - EIAH). Izneseni stavovi ni na koji način se ne mogu smatrati službenim mišljenjem Unije ili EIB-a.