HBOR Otpis kredita po Programu za stanoobnovu
Ponovno je uspostavljena aktivnost provedbe poslova otpisa kredita po Programu Obnova ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih djelatnosti (STANOOBNOVA) sukladno Zakonu o obnovi i Naputku o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova.

HBOR provodi otpis kredita u skladu sa Zakonom i Naputkom, u suradnji s poslovnim bankama kod kojih su Krajnji korisnici dobili kredite. Podnositelji zahtjeva su Krajnji korisnici kredita (fizičke osobe - vlasnici i nositelji stanarskog prava (sada zaštićeni najmoprimci), te Fondovi u stambenom gospodarstvu (sada vlasnici) po predmetnom Programu, a kojima su krediti odobreni i korišteni za obnovu ratom razrušenih i oštećenih stambenih objekata odnosno obiteljskih kuća i stanova (I. do VI. stupnja ratnog oštećenja) i zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

Krajnji korisnici kredita podnose Zahtjeve za otpis kredita poslovnoj banci koja je isplatila sredstva kredita. Zahtjev za otpis kredita mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
  • Osobne podatke o podnositelju zahtjeva
  • Kopiju ugovora o dodjeli kredita
  • Ovjerenu izjavu danu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se podnositelj zahtjeva vratio i prebiva u obiteljskoj kući ili stanu nakon popravka oštećenja s članovima obitelji odnosno u izgrađenoj kući, kupljenoj kući ili kupljenom stanu, ako prvobitnu kuću ili stan nije bilo moguće obnoviti
  • Dokaz o namjenski utrošenim odobrenim sredstvima kredita ovjeren od Županijskog ureda nadležnog za poslove obnove te Općinskog odnosno Gradskog poglavarstva, a koji sada izdaju Upravni odjeli u županijama i općini, odnosno gradu, kao pravni sljednik ranije nadležnog tijela
  • Potvrdu da korisnik kredita nije koristio sredstva za organiziranu obnovu u  organizaciji Ministarstva razvitka i obnove koju izdaje Ministarstvo razvitka i obnove, a koju sada izdaje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao pravni sljednik ranije nadležnog tijela,
  • U slučajevima kada je kuća ili stan promijenila vlasnika, na način da je vlasnik umro, a kuću ili stan naslijedio je netko od zakonskih nasljednika potrebno je dostaviti rješenje o nasljeđivanju.