HBOR Posebna područja RH
Posebna područja RH su gospodarski slabije razvijena područja (potpomognuta područja), otoci i brdsko-planinska područja u Republici Hrvatskoj:
  •   Potpomognuta područja
Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018) i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017) i svim njihovim izmjenama i dopunama.
  •   Brdsko-planinska područja
Područja sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 118/2018) i Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/2019) i svim njihovim izmjenama i dopunama.
  •   Otoci
Sukladno Zakonu o otocima (NN 116/2018, 73/2020, 70/2021) i svim njegovim izmjenama i dopunama.

Više detalja možete pronaći u Opći kriteriji prihvatljivosti