HBOR POTICANJE RAZVOJA PROJEKATA JAVNOG SEKTORA U SVRHU DOPRINOSA RAZVOJU JLP(R)S-OVA


Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organizirala je online okrugli stol o mogućnostima strateškog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) u razdoblju do 2027. godine. Na okruglom stolu raspravljalo se o iskustvima i mogućnostima za unaprjeđenje tehničke pomoći JLP(R)S-ovima te adekvatnom modelu po kojem bi HBOR mogao pružati ovakvu pomoć JLP(R)S-ovima. Predstavljeno je također i sniženje kamatnih stopa po kojima HBOR kreditira projekte javnog sektora. Uz predstavnike HBOR-a, na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede, predstavnici regionalnih koordinatora, Hrvatske zajednice općina te nekoliko predstavnika jedinica lokalne samouprave.

HBOR – razvoj modela pružanja tehničke pomoći i savjetodavnih usluga javnom sektoru

Na okruglom stolu predstavljen je projekt HBOR-a „Tehnička pomoć – savjetodavne usluge za ulaganja javnog sektora“, sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH). Glavni cilj projekta je povećati kvalitetu i volumen investicija javnog sektora u Republici Hrvatskoj te na taj način pridonijeti uravnoteženom lokalnom i regionalnom razvoju i rastu kao i poboljšanju apsorpcije EU sredstava. U okviru provedbe projekta pomoći će se javnom sektoru, prvenstveno JLP(R)S-ovima, u pripremi projekata za nadolazeće natječaje te će HBOR razviti novi model pružanja tehničke pomoći i savjetodavnih usluga javnom sektoru.

Javni sektor - važan čimbenik u apsorpciji dostupnih 20 milijardi eura

Predstavnici ministarstava dali su pregled ključnih planiranih područja ulaganja te indikativnog vremenskog okvira, unutar kojeg se može očekivati raspisivanje novih poziva, kao i ključnih dostupnih financijskih instrumenata kroz Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) putem kojih će Hrvatskoj u idućih 7 godina biti na raspolaganju više od 20 milijardi eura. Važan čimbenik u apsorpciji raspoloživih sredstava čine JLP(R)S-ovi koji će ova sredstva moći iskoristiti za unapređenje socijalnih i gospodarskih uvjeta i kvalitete života svojih građana.

Dobro pripremljeni projekti – ključan preduvjet za uspješnu apsorpciju EU sredstava

Tijekom okruglog stola istaknuto je da ključan preduvjet za uspješnu i pravovremenu apsorpciju EU sredstava na svim razinama, pa tako i na lokalnoj i regionalnoj razini, predstavljaju zreli i pripremljeni projekti usklađeni s odgovarajućim strateškim odrednicama razvoja kao i osigurana dostatna sredstva za njihovo sufinanciranje. Prema iskustvima predstavnika JLP(R)S-ova u dosadašnjoj pripremi i provedbi projekata pokazalo se da su kapaciteti JLP(R)S-ova za pripremu i provedbu projekata znatno ojačani u zadnjih nekoliko godina, no manje jedinice lokalne samouprave suočavaju se s poteškoćama pri osiguravanju administrativnih i financijskih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata. Zaključeno je da je dodatna podrška u pripremi projekata i osiguravanju odgovarajućih modela (su)financiranja i dalje potrebna kako bi se kreirao dovoljan broj spremnih i održivih projekata, koji mogu kvalitetno i brzo apsorbirati raspoloživa sredstva te doprinijeti razvoju i unaprjeđenju uvjeta života svih građana Republike Hrvatske.

Kreditiranje projekata JLP(R)S-ova uz kamatnu stopu već od 1,1 posto

Stoga je pozdravljena inicijativa HBOR-a da kreira model pružanja ovakve podrške kao i informacija o sniženju kamatnih stopa po programima „Investicije javnog sektora“ i „EU projekti“. Po programu „Investicije javnog sektora“ HBOR od sada JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja izravno kreditira uz godišnju kamatnu stopu od 1,1 posto, a one s ostalih područja uz 1,2 posto umjesto dosadašnjih 1,75, odnosno 2 posto. Kamatna stopa od 1 posto i odobrenje kredita bez ikakvih naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita za ulaganje u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije i dalje je na snazi. Po programu „EU projekti“ kamatna stopa za izravno kreditiranje projekata JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu snižena je na 1,2 posto s postojećih 1,7 posto, odnosno 1,9 posto za kredite s rokom otplate dužim od 10 godina.

Krediti uz snižene naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava

Po oba programa za JLP(R)S-ove te ustanove i agencije u njihovom vlasništvu naknade za obradu zahtjeva snižene su na 0,2 posto te se ne naplaćuje naknada za rezervaciju sredstava. Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, krediti po ovim programima odobravaju se na rok do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 5 godina, a ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobrenje kredita na rok do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine. HBOR može kreditirati do 100 posto predračunske vrijednosti investicije, uključujući i pripadajući PDV, a za kreditiranje projekata sufinanciranih EU fondovima moguće je izdavanje garancije za povrat predujma. Naglašena je također važnost razmjene informacija i znanja te su u nastavku provedbe projekta „Tehnička pomoć – savjetodavne usluge za ulaganja javnog sektora“ najavljene dodatne informativne i promotivne aktivnosti na temu uloge HBOR-a u osiguranju podrške javnom sektoru za pripremu i provedbu projekata. ___________________________________________________________________________________________ Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (European Investment Advisory Hub - EIAH). Izneseni stavovi ni na koji način se ne mogu smatrati službenim mišljenjem Unije ili EIB-a.