HBOR Poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala u Republici Hrvatskoj
Tržište vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala u Hrvatskoj razvija se u posljednjih 15-ak godina te postaje alternativa klasičnim izvorima financiranja poduzeća. Doprinos razvoju alternativnih načina financiranja kontinuirano daje HBOR koji već više godina aktivno potiče razvoj ponude alternativnog financiranja za poduzetnike kroz poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala.

Uvod u stanje na tržištu

Tržište Republike Hrvatske ponajviše je usmjereno na tradicionalne izvore financiranja poslovnih banaka i leasing društava. Ne umanjujući važnost tradicionalnih izvora financiranja, a kako bi se dugoročno povećala stabilnost i dostupnost financijskih sredstava, po uzoru na iskustva drugih snažnije razvijenih zemalja EU, nužno je uložiti dodatne napore u razvoj alternativnih izvora financiranja. Iako se zadnjih nekoliko godina bilježi pomak u razvoju tržišta vlasničkog kapitala, ono još uvijek nije na razinama dovoljnim za pokrivanje potreba domaćeg gospodarstva. Vlasnički kapital predstavlja ponajprije ulaganja u trgovačko društvo kojim se stječe određeni dio prava vlasništva u tom trgovačkom društvu. Posljednjih godina EU ulaže dodatne napore za razvoj tržišta vlasničkog kapitala budući da pozitivne promjene na ovom tržištu dugoročno pozitivno utječu na razvoj gospodarstva.

Što su fondovi rizičnog kapitala?

Rizični kapital (engl. private equity) je oblik vlasničkog ulaganja u poduzeća uz aktivno sudjelovanje u poslovanju subjekta u koje je izvršeno ulaganje. Fondovi rizičnog kapitala rade na poboljšanju poslovanja poduzeća u koje ulažu kapital kroz jačanje upravljačkih kompetencija, uvođenje operativnih unaprjeđenja i pomaganje poduzećima pri osvajanju novih tržišta.

Dosadašnje aktivnosti HBOR-a

S obzirom na posebnu ulogu na domaćem financijskom tržištu, HBOR je već tijekom prijašnjih godina započeo s podrškom razvoju hrvatskog tržišta vlasničkog kapitala. HBOR ima uspostavljenu organizacijsku jedinicu specijaliziranu za fondove rizičnog, vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala, koja se od svog osnutaka aktivno bavi provedbom inicijativa iz ovog područja.

HBOR je, u okviru Strategije poslovanja HBOR-a 2020.-2024., poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala u RH definirao kao jedan od strateških ciljeva. HBOR-ova potpora razvoju tržišta ogleda se kako ulaganjem vlastitih sredstava te ostalih raspoloživih nacionalnih i EU sredstava (u fondove kojima upravljaju nezavisni upravitelji fondova), tako i podizanjem znanja i razmjenom iskustava i stavova među ključnim dionicima ovog tržišta.

HBOR je preuzeo ulogu pokretača i provoditelja razvoja tržišta vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala u RH. Iako ne ulaže direktno u društva, svojim aktivnostima osigurava dostupnost kapitala hrvatskim poduzetnicima.

U suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) 2019. godine pokrenuta je CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) inicijativa. Sredstva su do sada uložena u tri fonda (Adriatic Structured Equity Fund, Prosperus Growth Fund, Croatian Mezzanine Debt Fund) i jedno su-ulaganje (Agrivi).  Kao dio CROGIP inicijative pokrenuta je i prva regionalna platforma za pokretanje fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih sveučilišta i istraživačkih institut. U svrhu pripreme svih dionika na tržištu za dolazak prvog fonda za transfer tehnologije u Hrvatskoj u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) osigurano je jačanje kompetencija koje je, između ostaloga, uključivalo radionice za sveučilišta i istraživačke institute te potencijalne ulagatelje u novi fond.

Osim navedenog, ulaganjem HBOR-a omogućeno je i pokretanje prvog fonda rizičnog kapitala namijenjenog isključivo hrvatskim poduzetnicima početnicima (Fil Rouge Capital – FRC2 Croatia Partners) 2019. godine.

Analiza tržišta i buduće aktivnosti

Kako bi se što bolje moglo odgovoriti na potrebe tržišta i što kvalitetnije usmjeriti rasoloživa sredstva, 2022. godine proveden je projekt unapređenja kompetencija HBOR-a u okviru programa podržanog od strane Europske investicijske banke i EIAH-a (European Investment Advisory Hub) u okviru kojeg je izrađena analiza tržišnih nedostataka (market gap analiza).

Analiza je pokazala da u razdoblju od 2023. - 2026. postoji tržišni jaz od 111 milijuna eura godišnje – 89 milijuna za financiranje zrelijih poduzeća i 22 milijuna za financiranje poduzeća u ranijim fazama razvoja.

Dobiveni rezultati su iznimno važni za razvoj budućih proizvoda i financijskih instrumenata, od kojih je prvi iz sredstava Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

Iz NPOO-a, HBOR je osigurao gotovo 30 milijuna EUR za ulaganje u vlasnički i kvazi-vlasnički kapital koje će se najvećim dijelom usmjeriti na pokretanje fonda/fondova rizičnog kapitala namijenjenog poduzećima u zrelijim fazama razvoja. Uskoro se očekuje objava Programa ulaganja za navedena sredstva što će biti podijeljeno s Vama u jednom od idućih izdanja Newslettera.