HBOR Predstavljeni programi HBOR-a u Vinkovcima
HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i Tehnološkim parkom Vinkovci organizirao je 14. lipnja 2024. seminar na temu Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a, koji je održan u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, u Vinkovcima.  
 
Seminar je bio namijenjen svim poduzetnicima koji žele saznati više o programima HBOR-a, uključujući financijske instrumente za poduzetništvo u okviru NPOO-a, kao i programe za energetsku učinkovitost poduzetnika te novu mjeru u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Napominjemo da je većina financijskih instrumenata usmjerena na investicijske projekte malih i srednjih, ali i velikih gospodarskih subjekata.
 
Na seminaru su predstavljeni programi financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.- 2027. koje provodi HAMAG-BICRO, odnosno financijski instrumenti (zajmovi i jamstva) koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.
 
Uz navedeno, predstavljeni su i financijski instrumenti za ruralni razvoj, sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, namijenjeni subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru te programi podrške razvoju poslovanja s naglaskom na projekte: BOND - koji osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima na području cijele Republike Hrvatske, EDIH CROBOHUB++ - koji je usmjeren na ubrzanje digitalne i zelene transformacije poduzetnika iz područja poljoprivrede, energije i okoliša, proizvodne industrije te javnog sektora i Europsku poduzetničku mrežu (EEN) - najveću svjetsku mrežu podrške za mala i srednja poduzeća koja pomaže tvrtkama da budu inovativne i rastu na međunarodnoj razini.
 
Programe i financijske instrumente HBOR-a predstavio je Boris Čagalj, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju, a programe HAMAG-BICRO-a Biljana Tintor Jerković iz ispostave HAMAG BICRO-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji.