HBOR Prilike iz EU fondova za poduzetnike u 2023. godini
Republici Hrvatskoj je iz financijske omotnice za programsko razdoblje 2021. – 2027. na raspolaganju 14 milijardi eura. Okvirna je procjena da privatni sektor u narednom razdoblju može očekivati barem 1,8 milijardi eura bespovratnih sredstava. Nova financijska omotnica otvara nove prilike i mogućnosti za poduzetnike, a na poduzetnicima je da iskoriste najavljene prilike za financiranje svojih poslovnih ideja.

Plan objave natječaja u 2023. godini

Resorna tijela objavila su indikativne godišnje planove objave natječaja za 2023. godinu za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Program za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. i Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. radi informiranja potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova te pravodobne pripreme projektnih prijedloga. U nastavku donosimo pregled prilika koje EU fondovi donose poduzetnicima u 2023. godini.

Prilike iz EU fondova za poduzetnike u 2023. godini

U okviru Programa za konkurentnost i koheziju 2021.-2027., financijski najizdašnijeg programa za poduzetnike, planirani su natječaji za mikro, male i srednje poduzetnike, pa i velike poduzetnike čiji je osnovni cilj digitalna i zelena transformacija poslovanja, poticanje inovacija i inovativnih projekata (posebno u visokotehnološkim granama), internacionalizacija poslovanja i širenje tržišta te poticanje osnivanja novih poduzeća, ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih.

U novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) ključan je faktor razvoja pametnih i održivih gradova i otoka  i važan alat za postizanje ujednačenog teritorijalnog razvoja svih krajeva Hrvatske. Iako je većina sredstava iz ITP-a namijenjena javnom sektoru kao izravnom korisniku, prilike za poduzetnike su značajne. Poduzetnici u okviru ITP-a u 2023. godini mogu očekivati pozive za industrijsku i energetsku tranziciju, digitalizaciji poslovnog sektora, ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije, inovacijske klastere te strateška partnerstva za inovacije.

Za 2023. godinu predviđena je objava natječaja iz Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. za ulaganja koja će dodatno ojačati konkurentnost i otpornost u sektorima ribarstva i akvakulture, kroz preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, jačanje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture i  ulaganja u ribarsku infrastrukturu.

U prvom kvartalu ove godine poduzetnici mogu očekivati objavu natječaja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u sklopu intervencije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, potporu prenošenju znanja i pružanju savjetodavnih usluga te obnovu poljoprivrednog potencijala. U drugoj polovici 2023. godine, između ostalog, slijede prvi natječaji za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, male poljoprivrednike te razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

Uskoro se očekuje i objava prvih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. EU sredstva će se, između ostalog, usmjeriti u nastavak financiranja mjera aktivne politike zapošljavanja, deinstitucionalizaciju, širenje socijalnih usluga za ranjive skupine te ulaganja u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport. Osim navedenog, značajna sredstva će se usmjeriti na jačanje konkurentnosti radne snage kroz unapređenje znanja i vještina te jačanje cjeloživotnog profesionalnog usavršavanja i razvoja.

Izravne i neizravne prilike za poduzetnike

EU fondovi predstavljaju važan izvor financiranja za poduzetnike koji žele razvijati svoje poslovanje i poboljšati svoju konkurentnost na tržištu.  Okvirna je procjena da privatni sektor u narednom razdoblju može očekivati barem 1,8 milijardi eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici mogu biti izravni korisnici bespovratnih sredstava ali i dobavljači proizvoda i usluga na EU projektima javnog sektora, čime indirektno imaju koristi od EU fondova. Svakako treba dodatno napomenuti da, osim novih prilika za bespovratno financiranje, financijski instrumenti u obliku zajmova, jamstava i vlasničkih ulaganja, također predstavljaju važan izvor financiranja za poduzetnike u programskom razdoblju 2021.-2027. Nova financijska omotnica otvara nove prilike i mogućnosti za poduzetnike, a na poduzetnicima je da iskoriste najavljene prilike za financiranje svojih poslovnih ideja.