HBOR Privremeno netržišni rizici
U slučajevima kada tržišne rizike nije moguće osigurati na privatnom tržištu, primjerice zbog nedostatka kapaciteta kod privatnih osiguratelja, takvi rizici se tada smatraju privremeno netržišnima i mogu se osigurati kod državnog osiguratelja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

•rizici mikro, malih i srednjih poduzetnika čiji godišnji volumen izvoznog prometa ne premašuje iznos od dva milijuna eura;

•rizici nastali temeljem pojedine izvozne transakcije odnosno izvoza prema jednom inozemnom kupcu s razdobljem rizika od 181 dan do dvije godine;

•svi ostali rizici koje Europska komisija procijeni privremeno netržišnima.