HBOR Produženo trajanje moratorija za sve klijente
Budući da je poslovanje hrvatskih gospodarstvenika i dalje pogođeno utjecajem epidemije COVID-19, HBOR je produžio trajanje moratorija.

Za turističke djelatnosti omogućen moratorij do 16 mjeseci

Svim klijentima omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 7 mjeseci, odnosno do 30. 9. 2020. Za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda) omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. Klijentima koji se bave turističkom djelatnošću omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021.

HBOR je u ožujku, radi umanjenja negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID-19, klijentima omogućio reprogramiranje kredita i korištenje moratorija do 30. 6. 2020. s najavljenom mogućnošću produljenja.

Korištenje moratorija, koji smo omogućili kao prvu mjeru, prihvatilo je do sada gotovo 1.500 HBOR-ovih klijenata. Budući da hrvatski poduzetnici još uvijek trpe ekonomske posljedice epidemije, a imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma,“ izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Izravnim korisnicima kredita HBOR će poslati obavijest o uvjetima produženja moratorija te obrazac suglasnosti koji će korisnici kredita trebati dostaviti HBOR-u.

Obveze po glavnici kredita obuhvaćene moratorijem klijenti će otplaćivati kroz odgovarajući produžetak roka otplate. Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika, kao i oni koji koriste financiranje HBOR-a putem leasing društava, zahtjev za moratorij trebaju podnijeti poslovnoj banci, odnosno leasing društvu.

Reprogram kreditnih obveza do 16 mjeseci

Osim moratorija, HBOR je, uvedenom mjerom reprograma postojećih kreditnih obveza, poduzetnicima omogućio produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita. Za reprogram do 6 mjeseci poduzetnici su oslobođeni plaćanja uobičajenih naknada, a novom odlukom poduzetnicima iz turističkih djelatnosti omogućeno je odobrenje reprograma do 16 mjeseci, također bez plaćanja naknada.

možda će vas zanimati