PROGRAM SUBVENCIONIRANJA PREMIJE OSIGURANJA – MJERA POMOĆI GOSPODARSTVU RH NAKON RUSKE AGRESIJE NA UKRAJINU

Program subvencioniranja premije osiguranja – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (dalje: Program subvencioniranja) HBOR kao osiguratelj u ime i za račun RH provodi kao jednu od mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu uslijed poteškoća uzrokovanih poremećajem u gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu.

Subvencije se mogu dodijeliti za premije po sljedećim programima osiguranja koje provodi HBOR:
Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (dalje: Program osiguranja portfelja kredita) i
Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu

Program subvencioniranja omogućit će izvoznicima, kao korisnicima kredita za likvidnost koji su osigurani kroz navedene programe osiguranja, da nemaju ili da umanje trošak premije osiguranja ako ispune uvjete za subvencioniranje premije. Cilj je učiniti osiguranje kredita odobrenih izvoznicima što povoljnijim, da bi se izbjeglo povećanje financijskih troškova Izvoznika i daljnje narušavanje njihove likvidnosti.

Mjera će se provoditi na način da će se Osiguratelj odreći naplate premije ako izvoznik ispuni uvjete za subvencioniranje premije propisane Programom subvencioniranja, ili za kredite osigurane po Programu osiguranja portfelja kredita kod kojih je banka od izvoznika već naplatila premiju, Osiguratelj će omogućiti subvencioniranje premije na način da, po iskazanom interesu od strane izvoznika za subvencioniranje premije i po utvrđivanju da je izvoznik ispunio uvjete za subvencioniranje premije, Osiguratelj izvrši izvozniku povrat već plaćene premije.

Mjeru je moguće koristiti jednokratno po pojedinom kreditu te je nije moguće koristiti za Premiju za izmjenu roka otplate kredita.

Program subvencioniranja se provodi u skladu s poglavljem 2.1. Privremenog kriznog okvira Europske komisije (Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu).