HBOR Selekcijski postupci u tijeku


Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.9.2023., 19.9.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2023.

 
STRUČNI SURADNIK ZA KONTAKT S KLIJENTIMA/ SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KONTAKT S KLIJENTIMA (m/ž)
 
u Direkciji poslovnih komunikacija i marketinga u Sektoru strategije

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
  Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima telefonske pozive i e-mail poruke i preusmjerava ih interno
 • Daje informacije u skladu s unaprijed utvrđenim odgovorima u bazi pitanja i odgovora te pribavlja odgovore na nova pitanja
 • Ažurira bazu pitanja i odgovora s novim upitima i odgovorima
 • Surađuje sa zaposlenicima ostalih organizacijskih jedinica na redovitom ažuriranju baze pitanja i odgovora
 • Prikuplja inicijative klijenata i potencijalnih klijenta za razvoj novih programa te predlaže uvođenje promjena
 • Sudjeluje u rješavanju prigovora i izrađuje izvještaj
 • Sudjeluje u razvoju kontakt centra i CRM sustava (sustava za upravljanje odnosima s klijentima i kampanjama)
 • Mjeri efekte provedenih kampanji i priprema inicijative za promjene procesa, target skupina i proizvoda, sve s ciljem poboljšanja učinkovitosti
 • Po potrebi sudjeluje u analizama dokumenata, radionicama i opisima poslovnih procesa u svrhu razvoja (alata) za upravljanje odnosima s klijentima
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc (ekonomskog, tehničkog, matematičkog, informatičkog, društvenog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva za radno mjesto stručnog/e suradnika/ce za kontakt s klijentima odnosno najmanje 3 godine radnog iskustva za radno mjesto samostalnog/e stručnog/e suradnika/ce za kontakt s klijentima
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pisano i usmeno izražavanje
 • Analitičke vještine
 • Inovativnost
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje alata za modeliranje poslovnih procesa
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.9.2023.Psihologijsko testiranje: 21.7.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 17.7.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.6.2023.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 1.6.2023.

Stručni suradnik za kreditiranje ili samostalni stručni suradnik za kreditiranje (m/ž)

u Direkciji za restrukturiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

  Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo u poslovima odobravanja kredita i obradi reprograma / restrukturiranja kredita
 • Poželjno poznavanje financijske analize
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2023.
 

2. intervju s odabranim kandidatima: 31.05.2023., 02.06.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 23.05.2023., 24.05.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.05.2023.

DIREKTOR SEKTORA (m/ž)

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz imenovanje na mandatno razdoblje

 

Radni zadaci:
 • upravljanje Sektorom poslovne podrške zaduženim za kreditnu administraciju i korištenje kredita za gospodarstvo, pozadinske poslove riznice, upravljanje nekretninama, voznim parkom, pisarnicom i arhivom, stjecanje, zakup i prodaju nekretnina
 • organizacija i koordinacija poslovanja Sektora poslovne podrške te uredno i pravodobno izvršavanje poslova iz svoga djelokruga
 • vođenje brige i odgovornost za zakonitost rada i poslovanja Sektora poslovne podrške
 • planiranje, organiziranje, definiranje i unaprjeđenje procesa, pravila rada, uloga i ciljeva Sektora poslovne podrške, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.)
 • davanje smjernica i uputa te kontrola nižih organizacijskih jedinica u izvršenju povjerenih poslova i zadataka
 • organizacija i izrada uputa za rad i drugih internih propisa kojima se regulira poslovanje Sektora poslovne podrške
 • donošenje pojedinačnih odluka iz okvira Sektora poslovne podrške
 • upravljanje ljudskim potencijalima Sektora poslovne podrške
 • povećanje ugleda HBOR-a
 • obavljanje i drugih poslova za koje je dobio/la posebna ovlaštenja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag.
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Poželjno 10 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Visoka motiviranost za navedeno radno mjesto
 • Poželjno poznavanje kreditnog procesa i kreditne administracije
 • Poželjno poznavanje područja poslovanja s nekretninama i/ili upravljanja nekretninama
 • Poželjno poznavanje pravnog i zakonodavnog okvira u poslovanju s pravnim osobama
 • Poželjno znanje iz područja financija i računovodstva te nabave
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.5.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE KORIŠTENJU KREDITA ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE KORIŠTENJU KREDITA (m/ž)
u Odjelu podrške korištenju kredita, Direkciji podrške kreditiranju
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima i evidentira kredit za početak korištenja kredita
 • Otvara i vodi kreditni spis korištenja kredita
 • Provjerava provedeno osiguranje kredita
 • Provjerava uvjete korištenja kredita
 • Prikuplja, priprema i obavlja osnovnu obradu dokumentacije uz zahtjev za korištenje sredstava
 • Izrađuje i verificira naloge za plaćanje
 • Samostalno provodi aktivnosti vezano za korištenje kredita putem poslovnih banaka
 • Prati korištenja kredita zajedno sa drugim organizacijskim jedinicama
 • Šalje obavijesti o izvršenom korištenju kredita
 • Priprema izvješća o korištenju kredita,
 • Kontrolira namjensko korištenje kredita,
 • Upisuje plan korištenja kredita
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija, metoda rada i drugih dokumenata/poslova iz djelokruga Odjela,
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog ruko/voditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.03.2023.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Sistematičnost u radu
 • Sposobnost rada u stresnim situacijama
 • Visoka razina odgovornosti za rad
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.03.2023.
 

 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA  (m/ž)

u Odjelu upravljanja proizvodima u Direkciji razvoja i upravljanja proizvodima u Sektoru strategije

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Razvija prodajni i kreditni proces putem osmišljavanja i izrade uputa, procedura, obrazaca i drugih akata za provođenje programa kreditiranja, osigurava njihovu sistematizaciju i kategorizaciju te standardizaciju u primjeni
 • Samostalno surađuje s ostalim Direkcijama, kako bi se omogućilo praćenje korištenja kreditnih programa
 • Samostalno analizira i kontrolira primjerenost kreditnih programa i prodajnih i kreditnih procesa te predlaže njihovu optimizaciju
 • Razvija metodologiju prodajnog procesa i alata koji će unaprijediti prodajni proces u suradnji s Sektorom kreditiranja
 • Samostalno i sustavno istražuje i analizira poslovne mogućnosti, pokreće inicijative i razvija nove ideje i pristupe u svrhu postizanja veće učinkovitosti prodajnog procesa u funkciji konkurentnosti
 • Inicira i vodi projekte i aktivnosti razvoja optimalnih distribucijskih kanala
 • Samostalno izrađuje stručne podloge i IT specifikacije za za ubrzanje procesa odobravanja kredita (aplikativna podrška) po programima HBOR-a putem banaka
 • Samostalno analizira postojeće interne akte kreditnog poslovanja (kreditni prijedlozi, procedure, tehnologije, metode rada) i eksternu prateću dokumentaciju (kreditni zahtjevi i druga prateća dokumentacija) te sve druge akte važne za poslovanje, te poduzima aktivnosti za njihovo poboljšanje i unapređenje ili aktivnosti za izradu novih
 • Razvija metodologije i predlaže utvrđivanje indikatora za praćenje i vrednovanje uspješnosti kreditnih programa i procesa kreditiranja
 • Daje stručnu podršku u primjeni novih programa kreditiranja, modela financiranja i komplementarnih usluga nadležnim organizacijskim jedinicama Sektora kreditiranja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva
 • Kreativnost i inovativnost
 • Proaktivnost
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno izražavanje
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: Poznavanje procesa i proizvoda poslovnog bankarstva
 • Poželjno: Iskustvo u prodaji bankarskih proizvoda
 • Poželjno: Poznavanje metoda i alata za analizu, modeliranje i upravljanje poslovnim procesima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

STRUČNI ANALITIČAR ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA/

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR  ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA/ (m/ž)

u Direkciji analize financijskih institucija i ekonomskih istraživanja u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihove prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društava
 • Sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema domaćim i inozemnim bankama odnosno domaćim leasing društvima
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Prati i analizira kretanja i trendove na domaćim i inozemnim bankovnim tržištima, odnosno domaćem leasing tržištu
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeva nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka koje služe kao podloga za makroekonomske analize i ekonomska istraživanja iz strateški prioritetnih područja djelovanja HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi analiza makroekonomskih kretanja i očekivanja te uvjeta na financijskim tržištima
 • Sudjeluje u izradi ekonomskih analiza i istraživanja temeljem strateških inicijativa HBOR-a
 • Sudjeluje u procjeni tržišnih jazova u identificiranim područjima od strateškog interesa za HBOR
 • Izrađuje interne redovite i ad-hoc analize, izvještaje, planove, prezentacije te druge dokumente iz djelokruga Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Vještine pismenoga i usmenog izražavanja
 • Pedantnost i točnost
 • Sistematičnost
 • Metodičnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Poželjno: dobro poznavanje kretanja na financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Poželjno: razvijene analitičke sposobnosti - koncizna analiza kompleksnih podataka iz različitih izvora
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje – pripravnik (m/ž)

Odjel plana i analize

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
 
Intervju s odabranim kandidatima: 03.05.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.03.2023., 21.3.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR/SPECIJALIST (m/ž)

Direkcija kreditnih analiza

 Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama iz djelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijske jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: izvrsno poznavanje financijske analize
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

Samostalni stručni suradnik za ulaganja

u Direkciji ulaganja u Sektoru strategije

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

    Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira i koordinira rad s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za financiranje/ulaganje
 • Samostalno i u suradnji s ostalim djelatnicima HBOR-a provodi procese ocjenjivanja rejtinga projekata, ulaganja i fondova rizičnog kapitala, kao i poslove praćenja društava u
kojima HBOR ima udjele ili je dioničar, do konačne prodaje istih
 • Utvrđuje uvjete financiranja / ulaganja
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces pojedinog ulaganja
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje ulaganja te u suradnji sa Sektorom pravnih poslova, nabave i potpora izrađuje ugovore o financiranju / ulaganju
 • Organizira i vodi praćenje fondova i daje osvrt na poslovanje klijenta za cijelo vrijeme poslovnog odnosa,
 • Prati uvjete i mogućnosti financiranja na domaćem i stranom (europskom) tržištu, uočava potrebe tržišta za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja postojećih programa ili inicira donošenje novih načina ulaganja,
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Inicira sudjelovanje na raznim domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i konferencijama,
 • Priprema i izrađuje izvješća i prezentacije iz djelokruga rada, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: iskustvo u provedbi i nadzoru provedbe EU programa
 • Poželjno: iskustvo u radu s poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poslovanja, komercijalizaciji inovacija, poduzetničkim inkubatorima i sl.
 • Poželjno: iskustvo u radu s različitim oblicima vlasničkog financiranja i želja za nadogradnjom postojećih znanja i iskustava
 • Poželjno: razumijevanje i poznavanje financijske analize
 • Poželjno: razumijevanje pravnog okruženja i tržišta alternativnih izvora financiranja u Republici Hrvatskoj
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.