HBOR Sjednice Nadzornog odbora 2019. godina
1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 18. SIJEČNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje dodatka Sporazumu o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ između HBOR-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 3. Prijedlog davanja ovlaštenja za sklapanje Okvirnog ugovora o nalogu za nacionalne razvojne institucije između Europskog investicijskog fonda i HBOR-a, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirne linije za izdavanje domaćih činidbenih garancija, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu ugovornih odredbi po Ugovoru o kreditu zaključenom po Modelu podjele rizika s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na oslobođenje od obveze plaćanja naknade za prijevremeni povrat kredita, 11. Konsolidirani Financijski plan Grupe HBOR za 2019. godinu, 12. Nerevidirani skraćeni konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.9.2018. godine, 16. Razno.

Točke od 13. - 15. Izvješća i planovi
2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 26. VELJAČE 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Eurospke unije i HBOR-a, 3. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, SBERBANK d.d., Zagreb, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja, ADDIKO BANK d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, 7. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, KENTBANK d.d., Zagreb, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, 9. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama, 10. Razno.
3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 14. OŽUJKA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“, 6. Razno.

Točka 5. Izvještaj
4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 23. TRAVNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu zaključenog po programu „Priprema izvoza“ i prijedlog davanja suglasnosti na odstupanje od ugovorenih financijskih klauzula po Ugovoru o kreditu zaključenom po programu „Restrukturiranje“ i Modelu podjele rizika s Raiffesenbank Austria d.d., Zagreb, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenom s Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava za korisnika Hrvatsku poštansku banku d.d., Zagreb, 6. Informacija o kreditnoj aktivnosti putem okvirnih kredita ugovorenih s poslovnim bankama i leasing društvima, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Dodatka II Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ sklopljenog između Ministarstva regionalnoga razvoja i Fondova Europske unije i HBOR-a, 8. Izvješće o provedbi financijskih instrumenata, 9. Prihvaćanje ponuda EIB-a i CEB-a za financiranje projekta, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o državnim potporama HBOR-a, 15. Razno.

Točke od 11. - 14. Izvješća
5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 25. TRAVNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje reprograma po Ugovorima o kreditu zaključenim po Programu razvoja gospodarstva s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, 2. Razno.
6. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 2. SVIBNJA 2019. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude po programu „Infrastruktura“ (Klupski kredit Zagrebačka banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Hrvatske poštanske banke d.d., Addiko bank d.d.d, Raiffeisenbank Austria d.d. i HBOR-a).
7. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 3. LIPNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 4. i 5. sjednice Nadzornog odbora te Zabilješke s 6. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „ESIF krediti za energetsku učinkovitost“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ i programu „Kreditiranje EU projekata javnog sektora“ OTP banci d.d., Split, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Gospodarstvo“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, OTP banci d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d, Zagreb i Addiko bank d.d., Zagreb, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora“ OTP banci d.d., Split, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram kredita po Ugovorima o kreditu i prijedlog davanja suglasnosti na reprogram, raskid agenture i podjelu kolaterala po Ugovoru o kreditu zaključenom po Modelu podjele rizika, 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za ulaganje u fond, 9. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Sporazuma o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ između financijskih posrednika i HBOR-a, 14. Razno.

Točke 11. - 13. Izvješća
8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 21. LIPNJA 2019. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude po programu „Financijsko restrukturiranje“ (klupski kredit Zagrebačka banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d. i HBOR-a).
9. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 23. SRPNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora te Zabilješke s 8. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. Prijedlog zaključenja Okvirnog ugovora o kreditu između Razvojne banke Vijeća Europe i HBOR-a, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „EU projekti privatnog sektora“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita te prijedlog raskida agenture po Ugovoru o kreditu po Modelu podjele rizika zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu i Ugovoru o preuzimanju duga, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje i povećanje iznosa kredita po Ugovoru o kreditu i prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora“ Istarskoj kredinoj banci Umag d.d., Umag, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 11. Prijedlog davanja suglasnosti na prihvaćanje ponude za otkup potraživanja i otkaz Ugovora o kreditu, 12. Prijedlog davanja suglasnosti na prihvaćanje ponude za otkup dijela potraživanja i ustup kolaterala po Ugovorima o kreditu, 18. Razno.

Točke 13. - 17. Izvješća i planovi
10. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 30. SRPNJA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita te prijedlog raskida agenture po Ugovoru o kreditu po Modelu podjele rizika zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude (klupski kredit Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., i HBOR-a) te prijedlog izmjene osiguranja po Ugovorima o kreditu, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije privatnog sektora“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na prihvaćanje ponude za otkup dijela potraživanja i ustup kolaterala po Ugovorima o kreditu, 5. Informacija o trenutnom statusu odobrenog kredita, 6. Razno.
11. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 2. RUJNA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora, 2. Prezentacija, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope i preuzimanje izravnog kredita HBOR-a u kredit preko poslovne banke (Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb), 4. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje kredita i izmjenu kamatne stope po Ugovoru o kreditu broj: IZ-05/15 zaključenom sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije privatnog sektora“ Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrtna sredstva“, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu“, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije privatnog sektora“ Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, 10. Nabava usluge revizije odvojenih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a i Grupe HBOR za 2019. godinu sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o reviziji, 11. Razno.
12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 17. RUJNA 2019. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:
1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude po programu „Investicije javnog sektora“ (klupski kredit Hrvatske poštanske banke d.d. i HBOR-a), 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora“.
13. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 25. RUJNA 2019. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:
Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirne linije za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih garancija
14. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 28. LISTOPADA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora, Zabilješke s 12. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem te Zabilješke s 13. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu uvjeta kredita odobrenog po programu „Kredit kupcu“, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Obrna sredstva“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave, kredit odobren po programu „Kredit kupcu“, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja SBERBANK d.d., Zagreb, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnih kredita leasing društvima, 7. Informacija o statusu projekta i prijedlog daljnjeg postupanja, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope i novčanog depozita te izdavanje suglasnosti za isplatu dobiti po Ugovoru o klupskom kreditu zaključenom po programu „Zaštita okoliša“ i Modelu podjele rizika s Privrednom bankom d.d., Zagreb, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na opuštanje sudužništva i izdavanje suglasnosti za otplatu vlasničkih pozajmica, kredit odobren po programu „Turizam“, 19.   Razno. Točke 10. - 18. Izvješća i planovi
15. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 12. PROSINCA 2019. GODINE
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora, 2. Prijedlog za usvajanje Strategije poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020.-2024. godine, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu korisnika kredita, ukidanje sadašnjeg i uvođenja novog sudužnika te davanje suglasnosti na reprogram po Ugovorima o kreditu i prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu krajnjeg korisnika kredita te davanje suglasnosti na reprogram po Ugovoru o kreditu zaključenom s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na otkup potraživanja, davanje suglasnosti na odobrenje kredita, davanje suglasnosti za prodaju dijela potraživanja po Ugovoru o klupskom kreditu i za raskid agenture, davanje suglasnosti na reprogram po Ugovoru o kreditu, davanje suglasnosti na odobrenje uvjeta vezanih za mezzanine kredit i davanje suglasnosti na reguliranje dijela potraživanja, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na daljnje postupanje, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu "Investicije javnog sektora" (klupski kredit Privredne banke Zagreb d.d., Zagrebačke banke d.d., OTP banke d.d. i HBOR-a), 7. Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u postupku predstečajne nagodbe, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope i promjenu izvora sredstava, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope i statusnu promjenu, 17. Razno.

Točke 10. - 16. Informacija, Izvješća i planovi

Sjednice Nadzornog odbora 2018. godina