HBOR Sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini
1. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a od dana 14. ožujka 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu te izmjenu osiguranja po Ugovoru o kreditu , 3. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Infrastruktura“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta po Ugovoru o kreditu, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Zaštita okoliša“ i Modelu podjele rizika s Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“, 7. Prijedlog zaključenja Ugovora o kreditu s Europskom investicijskom bankom , 8. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram i izmjenu hipoteke po Ugovorima o kreditu, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram po Ugovorima o kreditu, 10. Informacija i prijedlog daljnjeg postupanja, 11. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“ Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka , 12. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kreditiranje EU projekata privatnog sektora“ Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, 13. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Infrastruktura“, 14. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po kreditu odobrenom po programu „Zaštita okoliša“ Splitskoj banci d.d., Split, 15. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika te okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“, korisnik SBERBANK d.d., Zagreb, 16. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“ za SPLITSKU BANKU d.d., Split, 17. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja malih i srednjih poduzetnika po programu „Okvirni krediti“ za Privrednu banku Zagreb d.d., Zagreb, 18. Prijedlog davanja suglasnosti na restrukturiranje potraživanja po Ugovoru o klupskom kunskom kreditu, 19. Nabava usluga revizije konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a za 2018., 2019. i 2020. godinu te polugodišnjih skraćenih konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2018., 1.1. do 30. 6. 2019. i 1.1. do 30. 6. 2020. godine - prihvaćanje ponude, 20. Razno.
2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a od dana 12. TRAVNJA 2018. GODINE
DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Priprema izvoza”, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita i izmjenu Odluke Uprave, 4. Informacija o aktualnim događanjima u poslovanju društva, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“, Privredna banka Zagreb d.d., 6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „EU projekti privatnog sektora“, Privredna banka Zagreb d.d., 7. Prijedlog odluke o ulaganju HBOR-a u fondove rizičnog kapitala u suradnji s EIF-om, 8. Informacija o trenutnom statusu fondova Nexus FGS i Nexus FGS II, 17. Razno.

Točke 9.-16. Izvješća, planovi, informacije i prijedlozi
3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a – PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 16. TRAVNJA 2018.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM: 1. Prijedlog zaključenja Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ između HBOR-a, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a od dana 21. svibnja 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam“ , 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka , 4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene uvjeta kredita po Ugovoru o kreditu zaključenim s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope i iznosa novčanog depozita , kredit odobren po programu „Turizam“ , 6. Prijedlog prodaje potraživanja po Ugovorima o kreditu , 7. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2017. godinu, 15. Informacija o naknadama za upravljanje FGS-ovima s prijedlogom daljnjeg postupanja, 16. Prijedlog donošenja Pravilnika o praćenju usklađenosti HBOR-a 17. Razno

Točke od 8.-14. Izvješća, planovi i prijedlozi
5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a - PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 11. LIPNJA 2018.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM: 1. Prijedlog zaključenja sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF KREDITI ZA JAVNU RASVJETU“.
6. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a od dana 3. srpnja 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti , 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Likvidnost“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu “Kredit kupcu” , 5. Prijedlog davanja suglasnosti za sniženje kamatne stope po okvirnim kreditima, 6. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja te okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava , 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu “Infrastruktura” Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka 8. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope i postupanje u slučaju promjene poslovne banke po Modelu podjele rizika – VP, po programu kreditiranja „Zaštita okoliša”, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na otkaz Ugovora o kreditu , 10. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Dodatka sporazumu o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost“ , 11. Razno.
7. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a - PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 24. SRPNJA 2018.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM: 1. Prijedlog otkupa tražbina po kreditima odobrenim po programu Kredit kupcu uz model podjele rizika.
8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a od dana 27. srpnja 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Privrednoj banci Zagreb d.d., 4. Informacija o realizaciji projekta i izmjena uvjeta po Ugovoru o kreditu, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava , 6. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Turizam“ , 7. Prijedlog zaključenja dodatka Ugovora o jamstvu s EIF-om po InnovFin SME Guarantee Facility proizvodu, 10. Razno.

Točke 8 -9 Prijedlozi i Izvješća
9. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA od dana 05. listopada 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog za prihvaćanje stečajnog plana u stečajnom postupku, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na otpis potraživanja po Ugovoru o kreditu, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita po programu „Infrastruktura”, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na reprogram po Ugovoru o kreditu, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Restrukturiranje“, 9. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama, 10. Procedure rada HBOR-a i kvaliteta danih kredita na dan 30.6.2018. godine, 11. Revidirani Skraćeni odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018. godine, 12. Konsolidirani financijski plan Grupe HBOR za razdoblje od 2018. do 2022. godine, 13. Prijedlog Pravilnika o radu Unutarnje revizije, 14. Informacija o statusu HBOR-ovog Euro Medium Term Note programa, 15. Razno.
10. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a - PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 3. PROSINCA 2018.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM: 1. Prijedlog davanja suglasnosti na prijedlog postupanja u stečajnom postupku
11. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA od dana 7. prosinca 2018.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u predstečajnom postupku 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Turizam” 5. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene kamatne stope za kredite odobrene putem poslovnih banaka i izravno, 6. Prijedlog davanja suglasnosti Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb (Agentu) o postupanju po Ugovorima o kreditu i prijedlog davanja suglasnosti na otkaz Ugovora o kreditu 7. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene odredbi Ugovora o kreditu zaključenom po programu „Kredit kupcu”, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na restrukturiranje potraživanja po Ugovorima o kreditu zaključenim po Programu razvoja gospodarstva, 9. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama, 10. Izmjene i dopune konsolidiranog Financijskog plana Grupe HBOR za 2018. godinu, 15. Razno.

Točke 11 -14 - Izvješća
12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-a - PISANO IZJAŠNJAVANJE DANA 21. prosinca 2018.
DNEVNI RED

1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje za izdavanje izvoznih činidbenih bankarskih garancija za povrat avansa i otklanjanje manjkavosti u garantnom roku, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na reprograme kredita po Ugovorima o klupskom kreditu.

Sjednice Nadzornog odbora 2017. godina